میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  23 تیر 1395
تعداد صفحه:   150
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:خانواده به عنوان یک گام مهم، اهمیت ویژه‌ای در دوران مختلف رشد، بویژه دوران نوجوانی جلوه‌گر می‌نماید و در صورتیکه والدین نتوانند به دلایل گوناگون از عهده رفع نیازهای کودکان و نوجوانان برآیند، تأثیرات نامطلوبی را در تداوم زندگی آنان برجای می‌گذارند. كودكان به دليل تزلزل عاطفي والدين ناشي از استفاده از موادمخدر، مورد كودك‌آزاري جسماني و رواني واقع مي‌شوند و يا به دليل فقر اقتصادي توأم با آسيب‌هاي اجتماعي والدين، فروخته و يا اجاره داده مي‌شوند. تك سرپرستي ناشي از طلاق و يا ترك خانواده توسط يكي از والدين نيز عامل ديگري است كه از مصاديق بدسرپرستي به حساب مي‌آيد. در واقع بخشي از مشكلات كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست مربوط به تجربه‌هاي سخت آنان از زندگي و كمبودهايي است كه بر اثر برآورده نشدن نيازها به وجود آمده است.  اختلال رفتاري،اضطراب و افسردگی بیش از سایر اختلالات رفتاري مطرح در بین نوجوانان محروم از والدین بوده است، همچنین اختلالات رفتاري دربین نوجوانان 13 ساله ،نسبت به سایر گروه هاي سنی (15، 16، 17)، شیوع بیشتري دارد.  

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1 کلیات.. 2

1-2 بیان مساله. 5

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.... 8

1-4 اهداف پژوهش.... 10

1-4-1 هدف اصلی.. 10

1-4-2 اهداف فرعی.. 10

1-6تعريف مفهومي متغيرها 10

1-6-1 سبک های مقابله ای.. 10

1-6-2 اختلالات رفتاری.. 10

1-6-3تکانشگری.. 11

1-7 تعريف عملياتي متغيرها 11

1-7-1 تکانشگری.. 11

1-7-2 سبک های مقابله ای.. 11

1-7-3 اختلالات رفتاری.. 11

 

 

 

عنوان صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه. 13

2-1-1 اختلالات رفتاری.. 13

2-1-1-1 علل اختلالات رفتاری.. 18

2-1-1-1-1 برخی از انواع اختلالات رفتاری.. 18

2-1-1-1-2 اختلال بیش فعالی ـ نقص توجه. 18

2-1-1-2 نشانه های بیش فعالی.. 19

2-1-1-3 رفتار تخریبی.. 20

2-1-1-3-1 اختلال سلوک 20

2-1-2 تکانشگري.. 21

2-1-2-1 تکانه. 23

2-1-2-2 پردازش گزينه ها در تصميم گيري مخاطره آميز. 24

2-1-2-2-1 عامل ارزش... 25

2-1-2-2-2عامل زمان.. 25

2-1-2-2-3 عامل احتمالات.. 26

2-1-2-3رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي.. 31

2-1-2-3-1 رويكرد شخصيت شناسانه. 32

2-1-2-3-2 رويكرد رفتارگرايانه. 35

2-1-2-3-3 رويكرد زيستي.. 37

2-1-2-3-4رويكرد اجتماعي.. 38

2-1-2-4 تكانشگري و جنسيت... 39

2-1-2-5اختلالهاي مرتبط با تكانشگري.. 39

2-1-2-6 تعاریف خود نظمدهی.. 39

عنوان صفحه

 

2-1-2-7 نظریههای خود نظمدهی.. 41

2-1-2-7-1 نظریهی خود نظمدهی بندورا 41

2-1-2-7-2 نظریهی خود نظمدهی کارور و شییر. 41

2-1-2-7-3 نظریه خود تنظمی باتلر و واین.. 42

2-1-2-7-4 نظریه خودنظمدهی پینتریچ و دیگروت.. 43

2-1-2-8 پژوهش ها درباره تکانشگری.. 43

2-1-3 مهارت های مقابله ای.. 45

2-1-3-1 تاريخچه استرس... 48

2-1-3-2 برداشت ها از مفهوم استرس... 49

2-1-3-3تعریف استرس.... 49

2-1-3-4 رويدادهاي استرس زا 53

2-1-3-5 نظريه‌هاي فشار رواني.. 54

2-1-3-5-1 استرس به عنوان پاسخ دروني.. 54

2-1-3-5-2 استرس به عنوان تعامل.. 54

2-1-3-5-3 استرس به عنوان يك تبادل.. 55

2-1-3-6 مراحل فشار رواني از لحاظ سازگاري.. 56

2-1-3-7 پژوهشهای انجام گرفته درباره استرس... 56

2-1-3-8 سبک های مقابله با استرس... 58

2-1-3-9 مطالعات پیرامون شيوه ها و راهبردهاى مقابله با استرس... 59

2-1-3-10 رابطه استرس با سایر اختلالات.. 65

2-1-4 کودکان بی سرپرست و بد سرپرست... 66

2-2 پیشینه پژوهش.... 69

2-2-1 پژوهشهای داخلی.. 69

2-2-2 پژوهش های خارجی.. 76

عنوان صفحه

 

2-3 جمع بندی.. 80

2-4 پرسش هاي پژوهش.... 82

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 طرح تحقیق.. 84

3-2جامعه آماري.. 85

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

60

آنلاین ها

614

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: