امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  182 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می تواند شامل، مشاهده گل ها و گیاهان یک منطقه، شرکت در نمایشگاه های گل و گیاه، شرکت در دوره‎های آموزشی کشاورزی، خرید و فروش در بازار های گل و گیاه و همچنین حضور در دهکده های گل و گیاه باشد. ایران و بخصوص استان گیلان و منطقه شرق آن، دارای توانمندی های گل و گیاه بالایی می باشد که این پتانسیل غنی می تواند یک فرصت بالا بر جذب گردشگران عام و خاص باشد.  

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  مقدمه. 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  ۱-۱- بیان مساله و ضرورت تحقیق. 5

  ۱- -ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

  ۱-۳-اهداف تحقیق. 6

  ۱-۴سوال های تحقیق. 6

  ۱-۵-فرضیه های تحقیق. 6

  ۱-٦-روش تحقیق و مراحل آن. 7

  ۱-۷-جامعه آماری، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق. 7

  ۱-۸-پیشینه تحقیق. 8

  ۱-۹-محدوده مورد مطالعه. 8

  ۱-۱٠-موانع و محدودیت ها 8

  ۱-۱۱-مفاهیم و واژه ها 9

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  ۲-۱-گردشگری.. 12

  ۲-۱-۱-مفاهیم پایه گردشگری.. 13

  ۲-۱-۲-واژه شناسی. 13

  ۲-۱-۳-بار مفهومی و معنای نهفته در کلمه گردشگری.. 14

  ۲-۱-۴-گونه شناسی گردشگری.. 15

  ۲-۱-۵-گونه های گردشگری.. 16

  ۲-۲-رویکرد های مطالعه گردشگری.. 19

  ۲-۳-چرا گردشگری موضوع علم جغرافیاست؟. 20

  ۲-۴-جاذبه های گردشگری.. 23

  ۲-۴-۱-مدیریت جاذبه ها 25

  ۲-۴-۲-نظام سلسله مراتبی جاذبه ها 25

  ۲-۴-۳-شناخت جاذبه های گردشگری.................................................................................................... 25

  ۲-۴-۴-گونه شناسی جاذبه های گردشگری.. 26

  ۲-۵-گردشگری فرهنگی. 31

  ۲-۵-۱-گردشگری فرهنگی و پایداری.. 32

  ۲-۵-۲-ظرفیت تحمل. 33

  ۲-٦-تعریف مفهوم جغرافیای گیاهی. 35

  ۲-۷-جغرافیای گیاهی ایران. 36

  ۲-۸-تعریف مفهوم جغرافیای توریستی. 40

  ۲-۹-گیاهان زینتی. 41

  ۲-۱٠-ساختمان گل. 42

  ۲-۱۲-اهمیت اقتصادی گلکاری.. 44

  ۲-۱۳- رالیسم. 47

  ۲- -ایدآلیسم:اید آلیسم idealism اصالت تصور و آرمانگرایی. 49

  فصل سوم: موقعیت جغرافیایی شرق استان گیلان

  ۳-۱-موقعیت جغرافیایی استان گیلان. 51

  ۳-۲-تقسیمات سیاسی. 53

  ۳-۳- موقعیت جغرافیایی جلگه شرق گیلان. 54

  ۳- -۱-آب و هوای عمومی در گیلان. 55

  ۳-۳-۲-وضعیت عمومی اقلیم شرق گیلان............................................................................................... 56

  ۳-۳-۳-سیمای طبیعی منطقه شرق گیلان. 57

  ۳-۳-۴-توپوگرافی منطقه شرق گیلان. 57

  ۳-۴-جغرافیای جمعیت و شهرنشینی گیلان. 60

  ۳-۴-۱-ویژگی های اجتماعی_جمعیتی شرق گیلان. 61

  ۳-۵-جغرافیای اقتصادی.. 63

  ۳-۵-۱-جغرافیای اقتصادی گیلان. 63

  ۳-۵-۲- ویژگی های اقتصادی شرق گیلان. 63

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  ۴-۱-گیاهان و رستنی ها در ایران. 68

  ۴-۲-جایگاه ایران از نظر جغرافیای گیاهی. 68

  ۴-۳-کشورهای مهم تولید کننده و مصرف کننده گل و گیاه 69

  ۴-۴-گل ملی در ایران. 69

  ۴-۴-۱-نیلوفر آبی. 72

  ۴-۴-۲-سرو ناز 73

  ۴-۴-۳-گل محمدی.. 74

  ۴-۴-۴-لاله. 75

  ۴-۴-۵-سایر نمونه های مهم. 75

  -۵-گیاهان و رستنی ها در گیلان. 79

  ۴-۵-۱-قارچ. 79

  ۴-۵-۲-سبزی ها 80

  ۴-۵-۳-بادام زمینی. 84

  ۴-۵-۴-برنج. 85

  ۴-۵-۵-بهارنارنج. 88

  ۴-۵-٦-کیوی.. 90

  ۴-٦-عرقیات گیاهی. 91

  ۴-۷-چای در ایران. 92

  ۴-۸-دمنوش ها 97

  ۴-۹-طب گیاهی. 104

  ۴-۱٠-وضعیت موجود و اینده گیاه درمانی در جهان. 107

  ۴-۱۱-موانع و محدودیت های استفاده از گیاه درمانی سنتی. 110

  ۴-۱۲-علل نگرش و گرایش دوباره جهان به گیاهان دارویی و گیاهان درمانی. 111

  ۴-۱۳- تاثیر شرایط اکولوژیک بر مواد و خواص گیاهان دارویی. 113

  ۴-۱۴-تحلیل پرسشنامه. 114

  فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادها

  ۵-۱-ارزیابی فرضیه ها 147

  ۵-۱-۱-فرضیه اول. 147

  ۵-۱-۲ فرضیه دوم: توسعه گردشگری گل و گیاه سبب افزایش فرصت های شغلی برای مردم منطقه شرق گیلان می شود. 149

  ۵-۲-نتیجه گیری.. 151

  ۵-۳-راهکارها و پیشنهاد ها 153

  منابع و مأخذ. 155


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات