امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : admin
 • دسته بندی : پزشکی / رشته های پزشکی
 • تاریخ : 29 خرداد 1395
  155 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر:این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت توانهای اکوتوریستی منطقه،شناخت مشکلات و محدودیت های منطقه در بخش مرتبط با توریسم و اکوتوریسم در راستای افزایش تعداد گردشگران و رونق بیشتر در منطقه می باشد.در این تحقیق به دو سوال تحقیق پاسخ داده شد.  

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  فصل اول:کلیات

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسئله. 3

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق. 5

  1-4 هدف های تحقیق. 6

  1-5 پرسش های تحقیق. 6

  1-6 پیش فرض ها یا فرضیه های اصلی. 6

  1-7 پیشینه تحقیق. 6

  1-8 قلمرو تحقیق. 10

  1-9 روش تحقیق. 11

  1-9-1 جامعه آماری.. 11

  1-9-2 روش نمونه گیری.. 11

  1-9-3 شیوه گردآوری اطلاعات.. 11

  1-9-4 ابزار گردآوری اطلاعات.. 11

  1-9-5 شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها 12

  1-10 محدودیت های تحقیق. 12

  فصل دوم:چارچوب نظری پژوهش(ادبیات تحقیق)

  2-1 مفاهیم و اصطلاحات.. 14

  2-1-1 تعریف توریسم. 14

  2-1-2 برخی مفاهیم مرتبط با گردشگری.. 15

  2-1-3 عوامل عمده تأثیرگذار در صنعت توریسم. 17

  2-1-4 اهمیت گردشگری.. 17

  2-1-5 نوع شناسی توریسم. 18

  2-1-5-1 توریسم عادی.. 18

  2-1-5-2 توریسم طبیعت گرا 19

  2-1-6 اکوتوریسم(Ecotourism) 22

  2-1-7 تعریف اکوتوریسم. 22

  2-1-8 اصول اکوتوریسم. 24

  2-1-9 ویژگی های اکوتوریسم. 24

  2-1-10 چند تقسیم بندی از اکوتوریسم. 26

  2-1-11 گردشگری و توسعه اشتغال. 26

  2-1-12 توسعه پایدار 28

  2-1-13 اکوتوریسم پایدار 29

  2-1-14 راهکارهای عملی اکوتوریسم پایدار 30

  2-1-15 انجمن بین المللی اکوتوریسم. 31

  2-1-16 اکوتوریسم در ایران و جهان. 31

  2-2 مبانی نظری ( مدل ها ، نظریات تحقیق وتئوریها) 33

  2-2-1 نگرش سیستمی به گردشگری.. 33

  2-2-2 عناصر صنعت گردشگری.. 34

  2-2-3 بازار طبیعت گردی.. 36

  2-2-4 اثرات اقتصادی اکوتوریسم. 37

  2-2-5 طبیعت گردی هم فرصت است و هم تهدید. 39

  2-2-5-1 طبیعت گردی به عنوان فرصت.. 39

  2-2-5-2 طبیعت گردی به عنوان تهدید. 40

  2-2-6 بیانیه کبک در خصوص اکوتوریسم. 41

  2-2-6-1 توصیه های بیانیه کبک به دولت ها در سطح ملی، منطقه ای و محلی. 41

  2-2-7 دیدگاه سازمان جهانی گردشگری.. 43

  2-2-8 دید گاه گان. 44

  2-2-9 دیدگاه رای.. 45

  2-10 دیدگاه بویونز، نجیدا و مورالس... 46

  2-11 دیدگاه کاسپار 47

  2-12 دیدگاه هولدن. 48

  2-2- 13 مدل تحلیلی swot 50

  2-2-14-1 ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف( swot) 50

  فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه: شهرستان سواد کوه

  3-1 ویژگی های جغرافیای طبیعی. 56

  3-1-1 موقعیت سواد کوه 56

  3-1-2 زمین شناسی. 59

  3-1-3 توپوگرافی. 60

  3-1-4 اقلیم. 65

  3-1-4-1 آب و هوا 65

  3-1-4-2 دما 66

  3-1-4-3 بارش... 67

  3-1-4-5یخبندان. 69

  3-1-4-6 تعداد ساعات آفتابی. 70

  3-1-4-7 باد 72

  3-1-5منابع خاک.. 73

  3-1-6 منابع آب.. 74

  3-1-6-1 منابع آبهای سطحی. 75

  3-1-6-2 منابع آب زیر زمینی. 75

  3-1-7 پوشش گیاهی. 77

  3-1-7-1 جلگه و دشت.. 77

  3-1-7-2 بخشی کوهپایه ای.. 77

  3-1-7-3 بخش کوهستانی. 78

  3-1-8 حیات جانوری.. 79

  3-2 ویژگی های جغرافیای انسانی. 80

  3-2-1 ویژگی های تاریخی و وجه تسمیه شهرستان سواد کوه 80

  3-2-2 اجتماعی و جمعیت.. 82

  3-2-2-1 جمعیت و ویژگی های آن. 82

  3-2-2-2 ساختار جنسی. 83

  3-2-2-3 شهرنشینی. 83

  3-2-3 ویژگی های اقتصادی شهرستان سواد کوه 83

  3-2-3-1 کشاورزی.. 84

  3-2-3-2 صنعت.. 85

  3-2-4 کالبدی.. 87

  3-2-4-1منابع گردشگری سواد کوه 87

  3-2-4-1-1 منابع طبیعی. 87

  3-2-4-1-1-1 غار اسپهبد خورشید. 87

  3-2-4-1-1-2 غار زنگیان. 88

  3-2-4-1-1-3 غار کیجاکچال. 88

  3-2-4-1-1-4 غار دیولیلم. 88

  3-2-4-1-1-5 دریاچه شورمست.. 88

  3-2-4-1-1-6 دریاچه گل پل. 89

  3-2-4-1-1-7 آبشار گزو. 89

  3-2-4-1-1-8 آبشار شورآب.. 89

  3-2-4-1-1-9 آبشار گلناب دره وآبشار شش رودبار 89

  3-2-4-1-1-10 جنگل ترز 89

  3-2-4-1-1-11 جنگل اسلام آباد 90

  3-2-4-1-1-12 جنگل کاشی آباد( جمشید آباد) 90

  3-2-4-1-1-13 جنگل خی پوست ( خی بوس) 90

  3-2-4-1-1-14 جنگل کسلیان. 90

  3-2-4-1-1-15 جنگل چم چم. 90

  3-2-4-1-1-1-16 جنگل سرخ کلا.. 90

  3-2-4-1-1-17 جنگل پرو. 91

  3-2-4-1-1-18 ییلاقات و جاده های گردشگری.. 91

  3-2-4-1-1-19 منطقه دراسله. 91

  3-2-4-1-1-20 محله قدیمی آلاشت.. 92

  3-2-4-1-1-21 جاده شوسه سواد کوه 93

  3-2-4-1-1-22 جاده آلاشت.. 94

  3-2-4-1-1-23 جاده خطیر کوه 94

  3-2-1-1-24 جاده پل سفید، محمود آباد 95

  3-2-4-1-1-25 جاده کسلیان. 95

  3-2-4-1-1-26 جاده سرتنگه. 95

  3-2-4-1-2 منابع فرهنگی( جاذبه های دست ساخت) 96

  3-2-4-1-2-1 اماکن و بقاع مذهبی. 96

  3-2-4-1-2-2 برج لاجیم. 96

  3-2-4-1-2-3 برج دیده بانی باوند. 97

  3-2-4-1-2-4 قلعه کنگلو. 97

  3-2-4-1-2-5کلیسای اوریم رودبار 98

  3-2-4-1-2-6 پل ورسک... 98

  3-2-4-1-2-7 پل شاپور 99

  3-2-4-1-2-8 پل داخل شهر پل سفید. 100

  3-52-4-1-2-9 پل شاه عباسی روستای ورسک... 101

  3-2-4-1-2-10 پل راه آهن اوریم. 101

  3-2-4-1-2-11 پل بالو. 101

  3-2-4-1-2-12 سه خط طلا.. 101

  3-2-4-1-2-13 راه آهن. 102

  3-2-4-1-3 منابع فرهنگ معنوی.. 102

  3-2-4-2 بررسی وضعیت زیر ساخت ها در محدوده مطالعاتی. 104

  3-2-4-2-1 اقامتگاه ها( هتل، متل، مهمانپذیر...) و تأسیسات پذیرایی(رستوران، کافی شاپ و انواع غذاهای سنتی و مدرن) 104

  3-2-4-2-2 راهنمایان گردشگری.. 105

  3-2-4-2-3 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.. 105

  3-2-4-2-4 شبکه ارتباطی ، پایانه ها و ایستگاه های حمل و نقل. 105

  3-2-4-2-5 امکانات مخابراتی و اطلاعات و اخبار 107

  3-2-4-2-6 بانک... 107

  3-2-4-2-7 تأسیسات و امکانات شهری.. 107

  3-2-4-2-8 امکانات ورزشی تفریحی. 108

  3-2-4-2-9 بررسی و تحلیل تقاضای گردشگران منطقه سواد کوه: 108

  3-2-4-2-9-1 بازار تقاضای گردشگران درون استانی( ساکنان محلی) 108

  3-24-2-9-2 بازار تقاضای ملی( دیگر استان ها) 109

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

  مقدمه. 111

  4-1معرفی اجمالی منطقه. 111

  4-2 منابع و جاذبه های موجود در منطقه. 112

  4-3 استفاده از مدل SWOT برای تعیین راهبرد توسعه گردشگری.. 114

  4-4 تحلیلSWOT از منابع زیر ساختمانها ، مدیریت و نیروی انسانی مرتبط با اکوتورسیم منطقه مورد مطالعه 114

  4-4-1 عوامل درونی. 114

  4-4-2 عوامل بیرونی. 117

  4-5 استراتژی ها و راهبردها در بخش منابع ، زیر ساختمانها، مدیریت و نیروی انسانی. 121

  فصل پنجم:نتیجه گیری

  5-1 نتیجه گیری.. 130

  5-2 پیشنهادات و راهکارها 131

  منابع و ماخذ. 133

   

   


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات