میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   132
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­هاي زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء كيفيت زيست محيطي تغيير شرايط رودخانه­ها از وضعيت آلودگي و روند سل خیزی آنها به شرايط مطلوب و پايدار صورت گرفته است. رودخانه­هاي ذكر شده در شرايط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر مي­باشند كه وضعيت آلودگي و عفونت آن، همجواري از فاصله زياد را نيز غيرممكن ساخته است.تحولات توسعه شهري سبب قطع رابطه انسان و محيط با پيوند اوليه بوم­گرايي گرديده و متاسفانه رشد لجام گسيخته شهرگرايي در جهت تخريب محيط زيست در حركت مي­باشد و فقدان نگرش پايدار به جايگاه محيط زيست در جهت محو و تضييع هر گونه حضور اين پديده از محيط زندگي شهري مي­باشد .  

فهرست مطالب

چکیده: ‌ي

کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها ‌ن

بیان مسئله. 14

سوال تحقیق 15

سیل خیزی ‌ 19

تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا 31

مدل ها و تئوری ها در تحقیقات... 38

سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه. 39

آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته. 40

موقعیت جغرافیا و وسعت محدودهتحقیق 46

رودخانه سیاه رود. 47

رودخانه گوهر رود 48

داده های تحقیق 4

فرایند اجرای تحقیق 49

تاريخچه شهر رشت... 52

شهر رشت... 53

شکل 4-2 روند افزایش سطح کالبدی شهر رشت تا سال ۱۳۸۵. 55

احتمال وقوع بارندگي يا سيلاب طراحي.. 58

روشهاي برآورد سيلاب... 61

روشهاي محاسبه حداكثر دبي لحظه اي.. 63

فیزیوگرافی.. 65

خصوصيات فيزيكي حوضه ها 66

شکل 4-8 مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود و زير حوضهها مقطع ورودي رشت... 67

شکل 4-9مشخصات فيزيكي كل حوضه آبريز تا ابتداي رشت (حوضه بالادست رشت). 67

شکل 4-11 مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت... 68

شکل 4-12 محدوده حوضه آبريز بالادست شهر رشت... 69

شکل 4-13مشخصات فيزيكي كل حوضه (ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت). 69

شکل 4-14موقعيت حوضه مورد مطلعه، تصوير ماهوارهاي TM (لندست). 70

شکل 4-17ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 73

شکل 4-21نقشه شيب حوضه مورد مطالعه. 76

شکل 4-24مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ابتداي رشت... 79

شکل 4-25مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ابتداي رشت... 79

شکل 4-26مشخصات شكل حوضه آبريز تا انتهاي رشت (ايستگاه هيدرومتري). 79

شکل 4-27 مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ايستگاه هيدرومتري،خارج شهر رش... 79

شکل 4-28 مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري،خارج شهر رشت... 80

توزيع طبقات ارتفاعي (هيپسومتري( 80

شکل 4-29طبقات ارتفاع و مساحت حوضه بالا دست رشت ( تا ابتداي رشت). 81

شکل 4-30 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت... 82

شکل 4-31 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت... 83

جهت حوضه. 83

شکل 4-35 جهت شيب و توزيع جهت در واحد سطح حوضه بالادست رشت... 84

شبكه هيدروگرافي.. 86

تراكم شبكه زهكشي.. 86

بررسي شيب حوضه. 88

شکل 4-40 طبقات شيب و مساحت حوضه تا ابتداي رشت... 89

شکل 4-43 نقشه شيب سطح شهر رشت به درجه. 91

عوامل توسعه شهری : 96

بررسي وضعيت آلودگي رودخانه هاي شهر رشت... 99

سیل.. 104

شکل 4-52 آبدهی رودخانه شهر رشت در دوره 17 ساله. 108

رودخانه هاي جاري در شهر رشت... 108

سطوح غیر قابل نفوذ. 111

نتايج.. 114

آزمودن فرضیات: 116

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎتﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ،ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲو ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶدﺑﻲﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب... 118

منابع ...........................................................................................................................................121

Abstract....................................................................................................................................123


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

451

آنلاین ها

6747

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: