میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   160
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، دریا، جنگل، مرتع، سواحل زیبا ، آبشار ها، مزارع برنج، باغات چای و مرکبات وغیره نیز ازجمله استانهایی است که همیشه طبیعت گردان را به سوی خود جذب کرده و از نظر اشکال مختلف اکوتوریسمو ژئوتوریسمی از قابلیت بالایی برخوردار است. شهرستان شفت با دارا بودن اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، منابع آب غنی، دریا، کوهستان، باغات سرسبز، استخرهای طبیعی (تالاب)، آثار تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همیشه مقصد خوبی برای مسافرین بومی استان و غیر بومی می باشد.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله. 4

1-2 سوال تحقیق.. 4

1-3 اهداف تحقيق.. 4

1-4 فرضيه‌های تحقیق.. 5

1-5 روش تحقيق.. 5

1-6 روش گردآوري اطلاعات... 5

1-7 ابزار گردآوري اطلاعات... 5

1-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات... 6

1-9 قلمرو تحقیق.. 6

1-10 مشکلات تحقیق.. 6

1-11 واژه ها و مفاهیم. 8

فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق.. 10

2-1-1 کاربری اراضی.. 10

2-1-2 کاربری زمین.. 10

2-2 توانهای محیطی.. 10

2-3 جغرافیا و محیط.. 10

2-4 مفهوم محیط در جغرافیا 11

2-5 محیط طبیعی.. 11

2-6 اهمیت جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی منطقه. 12

2-7 ژئوتوريسم. 13

2-7-1 تاریخچه ژئوتوریسم. 13

2-7-2 اهداف ژئوتوريسم. 13

2-7-3 عوامل پیدایش پدیده‌های ژئوتوریسم. 14

2-7- 3-1 فرسايش، خالق پديده‌هاي ژئوتوريسم. 14

2-7-3-2 قوانین و مقررات ژئو توریسم. 15

2-8 آمایش.... 15

2-9 آمایش سرزمین.. 15

2-9-1 اهداف آمایش سرزمین.. 16

2-10 جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین.. 16

2- 11 مدیریت محیط.. 17

2-12 مشارکت ژئومورفولوژی درمدیریت محیط.. 17

2-13 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی عمران حوضه های رودخانه ای.. 18

2-14 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی مرتفع. 18

2-15 خصوصیات حوضه های آبریز نواحی پست... 19

2-16 پیشینه تحقیق.. 19

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1داده ها........................................................................................................................................ 29

3-2 روش کار................................................................................................................................... 32

3-2-1 روش کرجینگ...................................................................................................................... 32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعيت... 34

4-2 توپوگرافي.. 34

4-3 خاك... 37

4-4 پوشش گياهي و كاربري اراضي.. 39

4-5 زمين شناسي.. 42

4-6 فيزيوگرافي.. 46

4-6-1 حوضه آبريز. 46

4-6-2 خصوصيات ژئومتري حوضه. 46

4-6-3 شيب حوضه. 48

4-6-3-1 نقش درجه شيب در فرسايش خاك... 48

4-7 هيدرولوژي.. 50

4-7-1 بررسي آبدهي فصلي حوضه امامزاده ابراهیم. 50

4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای.. 51

4-7-3 ارتفاع آب جاري شده 51

4-7-4 آب نمود يا هيدروگراف طبيعي حوضه امامزاده ابراهیم. 52

4-8-اقلیم. 53

4-8-1 انتخاب پايه زماني مشترك... 53

4-8-2 تواتر طبيعي بارندگيهاي سالانه. 53

4-8-3 بارندگي ماهيانه. 56

4-8-4 توزيع فصلي بارش و رژيم بارندگي.. 58

4-8-5 درجه حرارت... 59

4-8-5-1 رژیم حرارتی.. 62

4-8-5-2 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 63

4-8-5-3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق.. 65

4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما 65

4-8-5-5 رژیم فصلی دما در حوضه. 65

4-8-6 برف... 67

4-8-7 تعداد روزهاي يخبندان. 68

4-8-8 رطوبت نسبي.. 70

4-8-9 تبخير. 71

4-8-10 ساعات آفتابي و مقدار ابرناكي.. 73

4-8-11 طبقه بندي اقليمي.. 75

4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده 75

4-8-11-2 منحني آمبروترميك... 75

4-9 توان کاربری رودخانه امام زاده ابراهیم. 76

4-10 زمین شناسی و ژئوتوریسم. 77

4-11 آب و هوا و ژئوتوریسم. 79

4-12 مراتع و ییلاقات... 80

4-13 شبکه آب و ژئوتوریسم. 82

4-13-1 رودخانه سله مرز. 85

4-13 -2- رودخانه و یسرود. 86

4-13 -3- رودخانه کیش خاله. 87

4-14 آبشار. 88

4-15 چشمه‌های معدنی.. 89

4-16 پوشش گیاهی و ژئوتوریسم. 89

4-16-1 جنگل‌هایحوضه ی امام زاده ابراهیم. 91

4-16-2 جنگل‌ها ی سر سبز دورودخان. 92

4-16-3- جنگل‌های شاه بلوط روستای ویسرود. 93

4-17 نيمرخ‌ توپوگرافي و ژئوتوریسم. 96

4-18 مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع) 100

4-18-1 دره ها 101

4-18-2 تراس آبرفتی.. 102

4-18-3 مآندر. 104

4-18-4 قله. 105

4-18- 5- میانآب... 106

4-18-6 خط الراس اصلی.. 107

4-18-7 خط الراس فرعی (یال) 108

4-18-8 پرتگاه رودخانه ای.. 109

4-18-9 مخروط افکنه. 110

4-18-10 اشکال فرسایش درحوضه. 111

4-18-10-1 فرسایش سطحی.. 112

4-18-10-2 فرسایش شیاری.. 112

4-18-10-3 فرسایش خندقی.. 113

4-18-10–4 فرسایش آبراهه ای.. 114

4-18-10- 5 فرسایش توده ای.. 116

4-19 لغزش... 117

4-19-1- زمین شناسی و لغزش... 119

4-19-2 لغزش زمین و لیتولوژی.. 120

4-19-3 لغزش و پراکندگی آنها در آبراهه ها 120

4-19-4 لغزش و توپوگرافی.. 121

4-20 ریزش... 122

4-21 رسوبگذاری.. 123

4-22 دامنه. 125

4-23 ارزیابی بهترین نقاط از نظر گردشگری.. 125

4-24 قابلیت‌ها و نقاط قوت رودخانه امامزاده ابراهیم در بخش آب... 127

4-25 تنگناها و محدویت‌های توسعه در زمینه بهره‌برداری از منابع آب... 128

4-26 تنگناهای موجود در زمینه منابع اراضی خاک... 129

4-27 تنگناها و محدودیت‌های حفظ و توسعه جنگل‌ها 129

4-27-1 محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی.. 129

4-27 -2 محدودیت‌ طبیعی.. 129

4-28 تنگناهها و محدودیت‌ها در زمینه توسعه گردشگری حوضه امامزاده ابراهیم. 129

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 132

5-2 فرضيه‌های تحقیق.. 135

5-3 پیشنهادات... 136

منابع و مآخذ. 139

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

0

گوگل امروز

643

آنلاین ها

1583

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: