میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی / رشته های پزشکی
تاریخ:  29 خرداد 1395
تعداد صفحه:   157
قالب بندی : doc
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان آسیب­پذیری شهر یکی از ضروریات مدیریت شهری به حساب می­آید.    

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه

..

.................. فصل اول:کلیات تحقیق.... 1

1-1- بیان مسئله. 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق... 4

1-3- سؤالات تحقیق... 4

1-4- فرضیه­های تحقیق... 5

1-5- پیشینه تحقیق... 5

1-6- اهداف تحقیق... 9

1-7- روش انجام تحقیق... 9

1-8- نوآوری تحقیق... 10

1-9- مشکلات و تنگناهای تحقیق... 10

1-10- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق... 10

.................. فصل دوم: مفاهیم، مدل­ها و مبانی نظری تحقیق.... 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفاهيم و اصطلاحات... 13

2-2-1- بلایا 13

2-2-1-1- بلایای انسانی... 13

2-2-1-2- بلایای طبیعی... 14

2-2-2- بحران.. 14

2-2-3- مديريت بحران.. 15

2-2-3-1- مدیریت بحران شهري... 15

2-2-3-2- چرخه مديريت بحران.. 15

2-2-3-3- چرخه اصلي مديريت بحران.. 16

2-2-3-4- مراحل مديريت بحران.. 16

2-2-4- زلزله. 17

2-2-5- ايمني... 17

2-2-6- آسيب‌پذيري... 17

2-2-7- شهر. 18

2-2-8- آسیب پذیری شهری... 18

2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر. 20

2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب­پذیری... 21

2-2-8-3- بافت شهر و آسیب­پذیری... 21

2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری... 23

2-2-8-5- تراکم­هاي شهري و آسیب پذیری... 23

2-2-8-6- آسیب پذیری تأسيسات و زير ساختهاي شهري... 24

2-2-9- مديريت شهري... 24

2-2-10- برنامه­ريزي... 25

2-2-10-1- برنامه­ريزي فضايي... 25

2-2-10-2- برنامه­ريزي شهري... 25

2-2-10-2-1- نقش برنامه­ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري شهرها در برابر خطرات زلزله. 26

2-2-11- کاربري اراضي شهري... 26

2-2-11-1- برنامه ریزی کاربري اراضي شهري... 26

2-2-11-2- ارتباط بين کاربري زمين و آسيب­پذيري در برابر زلزله. 27

2-2-12- امداد رساني... 28

2-2-12-1- فضاهاي امدادرسانی هنگام زلزله. 28

2-2-13- دسترسي... 29

2-2-14- شبکه ارتباطي شهر. 29

2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطي... 29

2-2-15- مکان‌يابي... 30

2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی... 31

2-3- رهیافت­ها و رویکردها 31

2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب­پذیری... 31

2-3-1-1- رهیافت غالب.... 32

2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی... 32

2-3-2- دیدگاه­های آسیب­پذیری... 33

2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی... 33

2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی... 33

2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی... 34

2-3-3- دیدگاه­های مدیریت بحران.. 34

2-3-3-1- دیدگاه سنتی... 34

2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی... 34

2-3-3-3- دیدگاه تعاملی... 35

2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران.. 35

2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی... 35

2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی... 36

2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری... 36

2-4- مدل­های ارزیابی آسیب­پذیری... 36

2-4-1- مدل‌های وزن دهي به معيارها : 36

2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 37

2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP). 38

2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لايه هاي اطلاعاتي... 39

2-4-2-1- مدل منطق بولين : 40

2-4-2-2- مدل منطق فازی : 41

2-4-2-3- مدلTOPSIS.. 43

2-4-2-4- مدلVIKOR... 44

2-4-3- مدل تحليل شبکه. 45

2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه. 46

.................. فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر. 49

3-2-1- موقعیت جغرافیای شهر. 49

3-2-1-1- موقعیت و مختصات جغرافیایی... 50

3-2-1-2- وضعيت توپوگرافی پیرانشهر. 50

3-2-1-3- درصد و جهت شیب در شهر پیرانشهر. 51

3-2-2- وضعيت زمين شناسي پیرانشهر. 52

3-2-2-1- واحدهاي زمین ساختی... 52

3-2-2-2- كرتاسه در زير پهنه پيرانشهر. 54

3-2-2-3- تكتونيك و لرزه خيزي منطقه پيرانشهر. 55

3-2-2-4- گسل پيرانشهر. 57

3-2-3- واحدهای هیدرولوژیکی شهر پیرانشهر. 58

3-2-3-1- آب‌های سطحی... 58

3-2-3-2- آبهای زیر زمینی... 60

3-2-4- ویژگی‌های اقلیمی شهر پیرانشهر. 60

3-2-4-1- بارندگی... 61

3-2-4-2- دما 62

3-2-4-3- رطوبت نسبي... 62

3-2-4-4- تابش..... 63

3-2-4-5- باد. 64

3-3- ويژگي‌هاي جمعيتي و اجتماعی شهر پیرانشهر. 65

3-3-1-1- ساختار سنی و جنسی جمعیت.... 66

3-3-2- بعد خانوار. 67

3-3-3- وضع سواد. 68

3-3-4- تراکم ناخالص جمعیتی به تفکیک محلات شهر. 68

3-4- ويژگي‌هاي کالبدي و کاربري اراضي... 70

3-4-1- الگوي مالکيت.... 74

3-4-2- نظام کلي تراکم ساختماني... 74

3-4-3- تعداد طبقات... 76

3-4-4- کیفیت بنا 77

3-4-5- مصالح بنا 79

3-4-6- قدمت بنا 80

3-5- نتیجه­گیری... 82

.................. فصل چهارم: یافته­های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن.. 83

4-1- مقدمه. 84

4-2- ارزیابی آسیب­پذیری شهر پیرانشهر در برابر زلزله. 84

4-2-1- آسیب پذیری کالبدی... 84

4-2-1-1- لایه همجواری کاربری اراضی شهری... 84

4-2-1-2- سایر لایه­های ارزیابی آسیب­پذیری... 88

4-2-1-3- تهیه نقشه آسیب پذیری... 90

4-2-2- آسیب پذیری محله های شهر. 92

4-2-2-1- آسیب­پذیری ناشی از قدمت ابنیه. 92

4-2-2-2- آسیب­پذیری ناشی از مصالح بنا 93

4-2-2-3- آسیب­پذیری ناشی از تعداد طبقات... 94

4-2-2-4- آسیب­پذیری ناشی از عرض معبر. 94

4-2-2-5- آسیب­پذیری ناشی از درجه محصوریت.... 95

4-2-2-6- آسیب­پذیری ناشی از ریزدانگی قطعات... 96

4-2-2-7- آسیب­پذیری ناشی از کاربری­ها 96

4-2-2-8- برآورد آسیب­پذیری محلات با استفاده از شاخص نهایی... 98

4-3- ارزیابی و تحلیل مراکز امداد و نجات در شهر پیرانشهر. 100

4-3-1- تحلیل و مکانیابی ایستگاه­های آتش­نشانی... 100

4-3-1-1- شاخص­های مؤثر در استقرار بهینه ایستگاه­های آتش­نشانی... 101

4-3-1-2- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها 104

4-3-2- ارزیابی، تحلیل مراکز درمانی و مکانیابی بیمارستان.. 106

4-3-2-1- توزیع و پراکنش مراکز درمانی موجود. 106

4-3-2-2- بررسی وضع موجود بیمارستان شهر پیرانشهر و شعاع عملکرد آن.. 108

4-3-2-3- مکانیابی بیمارستان­های جدید.. 109

4-3-2-3-1- پارامترهاي موثر در مکانیابی بیمارستان.. 109

4-3-2-3-2- ترکیب و تلفیق نهایی لایه­ها 112

4-3-3- مکانیابی بهینه‌ی پایگاه‌های اسکان موقت.... 113

4-3-3-1- لایه فضای سبز، اراضی بایر و مراکز آموزشی... 114

4-3-3-2- لایه مراکز انتظامی، مراکز درمانی و آتش­نشانی... 115

4-3-3-3- لایه­های تراکم جمعیت، دسترسی به معابر، آسیب­پذیری و همجواری... 116

4-3-3-4- تلفیق لایه­ها و تهیه نقشه نهایی مکانیابی پایگاه­های اسکان موقت.... 117

4-4- نتیجه­گیری... 118

.................. فصل پنجم: نتیجه­گیری­ آزمون فرضیات و ارایه پیشنهادات.... 119

5-1- مقدمه. 120

5-2- بررسي ‌و آزمون فرضيهها 120

5-2-1- فرضیه اول: 120

5-2-2- فرضیه دوم. 122

5-2-3- فرضیه سوم. 123

5-3- نتيجه‌گيری... 126

5-4- ارایه پيشنهادها 127

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

360

آنلاین ها

32317

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: