میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  روش تحقیق
تاریخ:  11 اردیبهشت 1395
تعداد صفحه:   140
قالب بندی : DOC
نویسنده:   admin
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند

مقدمه.........................................................................................................................................................................1

1-بیان مساله............................................................................................................................................................2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ...................................................................................................................................4

3-پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................4

4-پرسش های تحقیق...........................................................................................................................................5

5-فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................6

6-اهداف تحقیق......................................................................................................................................................6

7-روش تحقیق........................................................................................................................................................7

8-سازمان دهی تحقیق..........................................................................................................................................7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ....................................................................................................................11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ...............................................................................................................11

ب-انواع کودک و نوجوان ......................................................................................................................12

1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ................................................................................12

2-کودکان و نوجوانان بزهدیده.............................................................................................13

3-کودکان و نوجوانان معارض قانون ..................................................................................13

ج ـ برچسب زنی .....................................................................................................................................14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ..............................................................................................15


گفتار دوم: تاریخچه .......................... 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ..........................19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده ............................................. 22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی .............................................. 25

گفتار اول: اصول مشترک ....................... 28

الف ـ اصل برائت .......................... 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها .... 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات ............. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها .............. 37

1-فردی کردن تقنینی ..........................................................................................................38

2-فردی کردن قضایی ...........................................................................................................40

3-فردی کردن اجرایی ...........................................................................................................42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها...................... 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام......... .......................................................................................46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ..................... 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ......... 47

ب ـ اصل عدم مداخله ....................... 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده ................. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری ....... 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی .............. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی............ 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم...60

فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان.................................................. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه... 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65

1ـ اخطار............................. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم......... 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی .....................................................................72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب ...................... 76

2ـ میانجیگری ........................ 80

3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

آخرین راهکار................... 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی........ 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. 88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی 92

2ـ تعویق صدور رأی.................... 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات................ 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی........... 96

5ـ آزادی مشروط ..................... 100

ج ـ مراقبت بعد از خروج ............. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها................................................... 106

فهرست منابع .............................................................................................................................................113


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

1

گوگل امروز

214

آنلاین ها

4506

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: