میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  18 شهریور 1394
تعداد صفحه:   145
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی به مانند افسردگی– اضطراب و کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان  است که فرضیه های عنوان شده عبارت است از مقایسه افسردگی و اضطراب و کمرویی – در بین فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتیب تولد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که از بین ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بر روی آنها اجرا گردیده که آزمونهای مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگی و کمرویی است که نتایج بدست آمده را با روش آماری ضریب همبستگی و t متغیر مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم و نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین ترتیب تولد و افسردگی و اضطراب و کمرویی رابطه معنی داری وجود دارد و تفاوت بین این مقیاس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .  

فهرست

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم
فصل دوم
اختلالهای اضطراب تعمیم یافته و هراس
تعریف اضطراب ، جنبه ها و جلوه های مختلف آن
شیوه های بیان اضطراب
اضطراب و اختلال حرکتی
طبقه بندی اختلال های اضطرابی
اضطراب در کودک پس از اکتساب زبان
اختلال های افسردگی و آشفتگی – افسردگی
افسردگی های دوره اول کودکی
افسردگی های ناشی از محرومیت های جزیی و افسردگی مادرانه
رفتار معادل افسردگی
افسردگیهای یک قطبی
گستره ی افسردگی مهاد
دیدگاه دوان تحلیل گری
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم
نمرات اضطراب آزمودنیها
نمرات آزمودنیها از آزمون افسردگی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

22

گوگل امروز

105

آنلاین ها

4039

بازدید

451

کاربران

669

خریدها

43159

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: