امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : pishahang
 • دسته بندی : عمومی / نساجی
 • تاریخ : 25 فروردین 1395
  204 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: اولین علم مورد نیاز برای توسعه روش های ریسندگی استفاده شده، برای تولید لیف به وسیله بررسی بر روی عنکبوت و کرم ابریشم ارائه شد. این مخلوقات نشان داده اند که مراحل زیر برای استخراج الیاف ممتد نازک موردنیاز می باشند. 1- کسب مایع ریسندگی 2- شکل گیری مایع ریسندگی 3- سخت شدن مایع ریسندگی به علاوه الیاف تولید شده ای که ما به حالت ریسیده به دست می آوریم. ممکن است این که الیاف تولید شده به طراحی بعدی نیاز داشته باشند. بنابراین آنها باید دارای خصوصیات کافی باشند. در کارخانه الیاف پلیمری، پلیمردر شکل مذاب یا محلول تحت فشار از طریق اجسام موئینه دارای ضخامت های مشخص در دسته 002/0 تا 04/0 سانتی متر و طول هایی برابر با 3 تا 4 برابر ضخامت جریان دارد. مایع از جسم موئینه به صورت یک نخ بیرون می آید و مذاب به سرعت در یک ماشین نخ پیچی جمع می شود.  

  فهرست:

  مقدمه

  جریان برش (Shear flow)

  جریان ویسکوز (چسبنده) و مایعات نیوتنی

  جریان موئینه (مویرگی)

  جریانهای غیر نیوتنی

  مایعات مستقل از زمان

  جریان های وابسته به زمان

  جریان های Viscoelastic

  ویسکوزیته حقیقی

  ویسکوزیته محلول

  عواملی که بر ویسکوزیته برش تأثیر می گذارند

  تأثیر نسبت برش و تاریخ برش

  تأثیر ساختار مولکولی

  تأثیر فشار

  اندازه گیری ویسکوزیته برش

  جریان کشیدگی

  طبیعت جریان کشیدگی

  اندازه گیری ویسکوزیته کشیدگی

  تئوریهای مولکولی جریان سیال

  نمونه eyring

  نمونه هایی Rouse و Bueche

  فرضیه های yamamoto و lodge

  نمونه های de Genes و Doi و Edwards

  مقایسه فرضیه های مولکولی متعدد

  قابلیت ریسندگی و ناپایداری جریان

  قابلیت ریسندگی سیال ها

  ناپایداریهای جریان

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات