میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  عمومی / نساجی
تاریخ:  25 فروردین 1395
تعداد صفحه:   190
قالب بندی : doc
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: پارچه پنبه اي تحت عمليات با آنزيم سلولاز قرار گرفته و تغييرات ايجاد شده در استحكام پارچه ، قابليت جذب رنگ و ويژگي هاي ساختاري توسط ميكروسكوپSEM مورد مطالعه قرار گرفت . قابليت جذب رنگ با استفاده از رنگ راكتيو و مستقيم روي پارچه پنبه‌اي مطالعه شد تحقيقات با SEMنشان مي دهد كه عمليات توسط سلولاز باعث متورم شدن فيبريل ها شده است وهمچنين نواحي دچار اختلاف بين فيبريل ها در ديواره ثانويه در اثر كاهش وزن در پارچه عمل شده جدا شده اند .  

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................... 1

فصل اول: كليات آنزيم ها

1-1- آنزيمها................................... 3

1-2- نامگذاري آنزيمها.......................... 5

1-3- اثر PHبر فعاليت آنزيم.................... 5

1-4- اثر دما بر واكنشهاي آنزيمي................ 6

1-5- بازدارندگي فعاليت آنزيم................... 6

1-6- خواص برجسته آنزيمها....................... 9

1-7- ويژگي آنزيمها براي سوبسترا................ 9

1-8- آنزيمهاي سلولاز............................ 10

1-9- كاربرد آنزيمها در صنعت نساجي.............. 12

1-10- كاتيوني كردن............................. 17

1-11- رنگرزي................................... 18

1-12- كهنه نما كردن............................ 19

1-13- ساير كاربردها............................ 20

1-14- اثر آنزيم بر كاهش وزن و استحكام......... 21

1-15- اثر زمان و غلظت آنزيم در فرآيند......... 21

1-16- اثر PHدر تكميل آنزيمي پنبه.............. 21

1-17- اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه............. 22

1-18- مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز.............. 25

1-19- روشها.................................... 28

1-20- بيوپوبليشينگ............................. 29

1-21- خاتمه فرآيند............................. 31

فصل دوم: مقالات مربوط به عمليات آنزيم زني و بررسي جذب رنگ

2- 1- هیدرولیز الیاف پنبه ای توسط سلولاز........ 34

2-2- هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید ............................................... 35

2-3- تغییرات ظرفیت جذب سلولاز پس از هیدرولیز مجدد... 36

2-4- تغییرات خواص ساختاری الیاف پنبه ای از راه آنالیز دستگاهی SEMو AFM و X-rag و FT-IRدر خلال هیدرولیز توسط آنزیم 37

2-5- تعیین شدت های مربوط به پیوند هیدروژنی توسط FT-IR 38

2-6- تعیین تغییرات ملکولی توسط XRD........... 38

2-7- هیدرولیز الیاف پنبه ای با سلولاز خام در طولانی مدت 39

2-8-هیدرولیز دوباره الیاف پنبه ای با سلولاز خام تازه 42

2-9- کاهش ظرفیت جذب سلولاز در خلال هیدرولیز...... 42

2-10- تأثیر کریستالی شدن سلولز روی میزان هیدرولیز 44

2-11- تغییرات ماوراء ساختاری مشاهده شده توسط AFM 47

2-12- تغییرات ساختاری الیاف پنبه ای آشکار شده با FI-IRاسپکتروسکوپی............................................... 51

2-13- افزایش شدت های مربوط به شبکه پیوند هیدروژنی 52

2-14- تغییرات باندهای مادن قرمز در نواحی /Cm 800-1400 53

2-15- بررسي تغييرات در پنبه آنزيم زده اعم از جذب رنگ و مرفولوژي پنبه............................................... 54

2-16- كارهاي آزمايشي........................... 57

2-17- روش آنزيم زني............................ 58

2-18- روش رنگرزي............................... 59

2-19- اندازه گيري توسط اشعه ايكس............... 59

2-20- اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز .......... 61

2-21- اندازه گيري طيف نسبي رامان............... 61

2-22- مشاهدات مربوط به ميكروسكوپ الكتروني...... 61

2-23- جذب رنگ ليف پنبه اي مرسريزه عمل شده با سلولاز 64

2-24- تغيير حالت درجه كريستالي الياف عمل شده توسط سلولاز و جذب رنگ............................................... 66

2-25- ميكروسكوپ الكتروني....................... 70

2-26- قابليت رنگرزي الياف سلولزتوسط رنگهاي راكتيو كه قبلاً تحت عمل آنزيم سلولاز قرار گرفته......................... 75

2-27- روش رنگرزي............................... 79

2-28- اندازه گيري توسط اشعه ايكس............... 80

2-29- اندازه گيري طيف IR ...................... 85

2-30- رنگرزي الياف عمل شده توسط سلولاز.......... 87

2-31- ليف رنگ شده كه توسط سلولاز عمل شده است.... 88

 

فصل سوم: آزمایش ها و محاسبات

3-1-مقدمه...................................... 92

3-2- کارهای آزمایشی............................ 92

3-3- گراف های رنگرزی........................... 94

3-4- بررسي تغييرات در ساختار سلولز به وسيله SEM 123

فصل چهارم: اطلاعات تكميلي

4-1- مشخصات فنی پارچه ......................... 145

4-3- مشخصات رنگ هاي مورد آزمايش................ 146

4-4- گزارش بررسی نمونه های ارسالی پارچه پنبه ای آنزیم زده با SEM ............................................... 150

4-5- توضيح مختصر روش آماري تاگوچي.............. 154

نتايج.......................................... 170

منابع و مآخذ................................... 171


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

149

آنلاین ها

4377

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: