میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  عمومی / نساجی
تاریخ:  25 فروردین 1395
تعداد صفحه:   118
قالب بندی : doc
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


فهرست: پارچه هاي نساجي در هنگام استفاده هاي معمول و كاربرد هاي عملي ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگي و مصارف صنعتي ، تحت يك سري از تغيير شكل هاي پيچيده قرار مي گيرد. اين تغيير شكل ها شامل : افت پارچه ، چروك يا تا خوردگي ، كيفيت زير دست، خمش پذيري و ديگر اثراتي است كه مرتبط با اصول زيبايي پارچه مي باشند . پديده برش، يكي از همين تغيير شكل هاي پيچيده است كه در سطح پارچه اتفاق مي افتد. به نظر مي رسد كه به اين خصوصيت فيزيكي – مكانيكي پارچه به دليل آنكه در ظاهر ديده نمي شود ، در قياس با ديگر فرم هاي تغيير شكل پارچه ، كمتر توجه شده است . در حالي كه بايد اذعان نمود كه قابليت منحصر به فرد پارچه براي پوشش سطوح سه بعدي ، در گرو همين پديده مي باشد .  

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه

مقدمه .................................................................................................................. 1

فصل اول : رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري پودي .............................. 4

1-1-تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش ............................. 5

1-2-تعريف برش پارچه (Shearing)................................................ 7

1-2-1- طبيعت برش ..................................................................................... 7

1-2-2- مسأله عملي برش ................................................................................ 16

1-3-منحني برش پارچه .................................................................................. 20

1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه )............................................ 21

1-3-2- منحني برش يکطرفه .......................................................................... 25

1-4-خصوصيات برش پارچه ......................................................................... 28

1-4-1- رفتار برش پارچه ................................................................................ 28

1-4-2 رابطه بين تغيير شکل برشي و خمشي پارچه.......................................... 36

فصل دوم : روشهاي آزمايشي برش پارچه هاي تاري پودي ......................... 38

2-1- مقدمه.......................................................................................................... 39

2-2- روش آزمايشي Cusick .................................................................... 44

2-3- روش آزمايشي KES (سيتم ارزيابي كاواباتا)....................................... 49

2-3-1- مقدمه................................................................................................ 49

2-3-2- تاريخچه پيدايش دستگاه KES ......................................................... 50

2-3-3- معرفي و شناخت آزمايش برش توسط دستگاه KES.......................... 52

2-4- روش آناليز تصويري ............................................................................... 59

فصل سوم : استفاده از روش آناليز المان محدود

در بررسي تغيير فرم برشي پارچه تاري پودي ............................................... 66

3-1- مقدمه اي بر تجزيه و تحليل تغيير شكل هاي پيچيده پارچه ............... 67

3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پيوستگي آن................................................... 68

3-1-2- سيماي تغيير شكل پارچه.................................................................... 70

3-1-3- اندازه گيري كرنش............................................................................... 72

3-1-4- اندازه گيري تنش................................................................................ 74

3-1-5- روابط تنش – كرنش........................................................................... 75

3-1-6- حالتهاي خاص.................................................................................... 76

3-1-7- بررسي اعتبار روابط ............................................................................. 78

3-2- روشهاي المان محدود در مكانيك نساجي........................................... 80

3-2-1- مقدمه................................................................................................. 80

3-2-2- اصول آناليز المان محدود ( با استفاده از نتايج آزمايش KES)............... 81

3-2-3- محاسبات تئوريك آناليز برش ........................................................... 83

3-2-3-1- تغيير شكل برش پارچه ................................................................ 83

3-2-3-2- توزيع كرنش برشي .................................................................... 84

3-2-3-3- توزيع تنش برشي ....................................................................... 86

3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله.................................................................. 88

3-2-3-5- مدول برشي................................................................................. 89

3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشي (C33) با استفاده از مدول كششي (C22 )...................... 91

فصل چهارم : خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در جهات مختلف پارچه .............. 92

4-1- مقدمه.......................................................................................................... 93

4-2- مدلسازي براي خصوصيات برشي غيرهمگون (آنيزوتروپيك )........... 95

4-3- نمودارهاي قطبي مدل برشي ................................................................... 97

4-3-1- صور عمومي‌..................................................................................... 97

4-3-2- اثردانسيتة بافت بر روي برش پارچه ................................................................................... 100

4-4- ارتباط بين سختي برشي و هيسترسيس در جهات مختلف پارچه .................... 102

 

منابع و مراجع ........................................................................................................................................... 105

 

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

99

آنلاین ها

654

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: