میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  عمومی / رشته های پزشکی
تاریخ:  24 فروردین 1395
تعداد صفحه:   26
قالب بندی : pdf
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


يكي از بيماري هاي عفوني حيوانات است كه بوسيله باسيل گرم (Charbon، Anthrax) سياه زخم مثبت مولد اسپوري بنام باسيلوس آنتراسيس، ايجاد مي شود و در انسان در اثر تماس با حيوانات آلوده، يا فراورده هاي آن ها نظير پشم، مو، پوست، استخوان، سفيداب ، استنشاق افشانه هاي آلوده در كار خانه هاي پشم ريسي يا طي انتشار عمدي اسپورها به وسيله بيوتروريست ها و خوردن مواد آلوده، ايجاد مي شود . اين بيماري نه تنها باعث بروز مرگ و مير فراواني در دام ها مي شود و زمينه را جهت وابستگي هاي اقتصادي و سياسي، فراهم مي نمايد، بلكه موجب افزايش مرگ و مير، در انسان نيز مي گردد ( ١٤ ) و علاوه براين ها امروزه به عنوان يكي از جنگ افزارهاي بسيار قوي " بيوتروريسم" نيز مطرح مي باشد و لذا تدريس اپيدميولوژي و كنترل آن ضروري به نظر مي رسد.  
فهرست مطالب
الف  مقدمه و معرفي بيماري....................................................................................... ٣٥
١  تعريف و اهميت بهداشتي ................................................................................................ ٣٥
٢  عامل يا عوامل اتيولوژيك................................................................................................ ٣٥
ب  اپيدميولوژي توصيفي و وقوع بيماري .................................................................. ٣٧
١  دوره نهفتگي................................................................................................................. ٣٧
٢  سير طبيعي................................................................................................................... ٣٧
٣  انتشار جغرافيايي ........................................................................................................... ٣٩
٤  روند زماني ................................................................................................................... ٤١
٥  تاثيرسن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي............................................................................ ٤٢
٦  تاثير عوامل مساعد كننده ................................................................................................ ٤٢
٧  حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري.................................................................................. ٤٣
٨  ميزان حملات ثانويه ....................................................................................................... ٤٣
٩  منابع و مخازن، نحوه انتقال ودوره قابليت سرايت .................................................................. ٤٣
ج  پيشگيري و كنترل.................................................................................................... ٤٥
 پيشگيري اوليه به منظور حفظ سلامتي افراد سالم ................................................................... ٤٥ I
 پيشگيري ثانويه به منظور بازگرداندن سلامتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارض................... ٤٩ II
 پيشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمار و ترميم جوشگاه ها و III
تغيير شكل هاي حاصله.......................................................................................................... ٤٩
 ساير اقدامات كنترلي.................................................................................................... ٤٩ IV
د  چند نكته:.................................................................................................................... ٥٦
منابع : ...............................................................................................................................

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

20

گوگل امروز

81

آنلاین ها

4021

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: