امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : pishahang
 • دسته بندی : روش تحقیق
 • تاریخ : 19 اسفند 1394
  44 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  شرح مختصر: پيچيدگي سازمان هاي امروزي، تشريح آنان را تا حدودي دشوارنموده است. تكنولوژي و پيشرفت هاي بشري به گونه اي سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتي با گذشته مي تواند پيداكند. افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغييرو تحول، دگرگوني و عدم اطمينان رافراهم آورده است و ما را به توانايي هاي جديد و طرحي نو درافكندن، مي خواند. معيارهاي پيشرفت و توسعه يافتگي به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه هاي جهاني، ‌جنگ برسربرتري هاي اقتصادي درقرن 21 آغاز شده است. ابزارهاي نظامي و قهر آميز جاي خويش را به موجي ازلشگرهاي اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطريق روان كردن سيل تصاوير، گفتارها و واژه ها برپيكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت هاي ديرپاي جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هويت و ناهنجاريهاي قرن خود، درمانده و نا اميد ساخته است. مديريت با تمام قدرت پابه عرصه حيات گذارده و براي پاسخ به چالش هاي محيطي و غيرمحيطي به جستجوي شيوه هاي نو و جديد پرداخته است.  

  فهرست:

  مقدمه

  ادبيات تحقيق

  -فرهنگ سازماني

  شكل گيري فرهنگ سازماني

  طبقه بندي فرهنگ سازماني

  فرهنگ مكانيكي

  فرهنگ ارگانيكي

  سازمان هاي با فرهنگ سنگري

  ارزش ها :

  فرض هاي زيرساز بنيادي

  فرهنگ سازماني ضعيف و قوي

  فرهنگ قوي

  تعريف فرهنگ قوي

  فرهنگ ضعيف

  تعريف فرهنگ ضعيف

  مدل z

  احساس تعهد نسبت به كاركنان

  ارزيابي

  مشاغل

  كنترل

  تصميم گيري

  توجه به افراد

  مدل AGILپارسونز

  الگوي كيلمن و سكستن

  تعيين و تدوين هنجارهاي جديد

  مشخص كردن شكاف فرهنگي

  پركردن شكاف فرهنگي

  كارائي

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات