میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  روش تحقیق
تاریخ:  19 اسفند 1394
تعداد صفحه:   95
قالب بندی : doc
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر: نظارت يكي ازحلقه هاي مفقودهء نظام آموزشي است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشي احساس ميشودوبه منزله يك فراينددائمي بايددرمدرسه نقشي ايفاكندتاكارگزاران مدرسه از امكانات موجودبه نحومطلوب استفاده كنندوبهبودكيفيت راسرلوحه كارخودقراردهند. نظارت بهبودواصلاح شيوه هاي كلاس داري وتدريس معلم وكليه اعمالي است كه دريك آموزشگاه انجام ميشود.نظارت در امرتعليم وتربيت چيزي نيست كه دريك مرحله اززمان انجام شودوسپس به آن توجهي نشود،بلكه فرايندي است كه دائمابه آن نيازاست ودرهرزمان باالهام ازتجارب گذشته نياز به آن بيشتراحساس ميشود.  
فهرست:

بيان مساله

اهداف تحقيق

سوالات تحقيق

متغيرهاي تحقيق

تعاريف عملياتي

تعريف نظارت

نظارت آموزشي

عملكرد آموزشي

نظارت يا كنترل

نظارت

عملكرد

قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي

قلمرو مكاني

قلمرو زماني

تعريف نظارت:

تعريف نظارت اداري

نظارت در اقدام به امور آموزشي

تعريف نظارت در اقدام به آموزش درسي

تعريف نظارت در اقدام به روابط انساني

تعريف نظارت به گونه مديريت تعريفي

اصل سازماني

اصل مسؤليت و اختيار

اصل پوياييهاي گروهي

اصل رشد و پيشرفت حرفه اي

اصل ارزشمند بودن فرد و گروه

اصل علمي بودن

 اصل تغيير

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

36

گوگل امروز

499

آنلاین ها

13546

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: