امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : azhdari
 • دسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی صنایع
 • تاریخ : 13 اسفند 1394
  18 صفحه
  قالب بندی : pdf
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : مقاله مسئله سرمايه گذاري در کنترل پروژه

  ‎ قالب بندی : pdf

  قیمت : 5000

  چكيده: مورد بررسي قرار مي گيرد. اين مسئله شکل خاص مسئله تخصيص منابع در (RIP) در اين نوشته مسئله سرمايه گذاري در منابع در برنامه ريزي پروژه کنترل پروژه است. معروفترين مسئله از اين دست مسئله تخصيص منابع محدود مي باشد که در اين زمينه مقالات زيادي منتشر شده است. تاکنون در به دليل شکل پيچيده آن کارهاي زيادي انجام نشده است. از جمله کارهاي صورت گرفته در اين زمينه مي توان به کار آکپان RIP مورد مسئله ۱۹۹۷ ) و يا کار کيمز ( ۲۰۰۱ ) اشاره نمود. ) ارائه شده و نتيجه آن با کارهاي انجام گرفته مقايسه شده است. براي انجام مقايسه از ۲۸۸۰ RIP در اين نوشته يک الگوريتم ژنتيک براي حل مسئله دانشگاه کيل المان مبناي مقايسه الگوريتمهاي ارائه شده در زمينه مسائل تخصيص منابع در کنترل پروژه PSBLIB مسئله استاندارد که در سايت مي باشد استفاده شده است. در الگوريتم ژنتيک ارائه شده از روشهاي جستجوي موضعي براي بهبود کارايي روش استفاده گرديده است. نتايج نشان مي دهد که تقريبا در تمامي مسائل آزمايش شده الگوريتم ژنتيک از روشهاي موجود بهتر عمل مي کند.  

  فهرست
  چكيده
   مقدمه
  :(RIP) ٢) مسئله سرمايه گذاري در منابع
  :RIP ٣) طرح يك الگوريتم ژنتيك براي مسئله
  كروموزوم ها و تطابق 
  ١) كليات، طرح كروموزوم و تابع تطابق:
   
   

  جدیدترین مطالب
  تبلیغات