میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  21 بهمن 1394
تعداد صفحه:   100
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


هدف از کارآموزی : پس از گذراندن دروس اصلی و يادگيری اصول اساسی بصورت تئوری لازم است که اين آموخته ها بصورت عملی نيز تجربه شود که اين تجربه در دوره کاراموزی مي باشد بدست مي آيد گرچه تجربه بدست امده در اين دوره ناچيز است ولی بسيار مفيد و با ارزش است . در اين گزارش سعی شده است نکات مهم و مفيدی در مورد قسمت های مختلف سازه های اسکلت بتنی مد نظر قرار گيرد لازم به ذکر است که اين اطلاعات بسيار ناچيز بوده و دارای کاستی های زيادی است در عين حال سعی شده است که مسائل کاربردی بطور کامل گفته شود.  

فهرست

هدف از کارآموزی : 5

اشنایی با ساختمان های بتنی.. 6

ساختمانهای بتـنی.. 6

مزايای ساختـــــمانهای بتــــنی : 6

بتن: 6

آزمايشهای دستی جهت کنترل ماسه : 7

منـــــابع تهيه شــــن و ماســــه : 8

انواع بتـــن از نظر وزن مخصــوص: 8

١ــ بتن سبک : 8

۲ــ بتن معمولی : 8

۳ــ بتن سنگين : 9

طبق بند ۳ــ۴ــ۴ آيين نامه بتن ايران : 9

از موارد رايج درکارگاه: 10

آزمايش هايي که بايد روی دانه ها انجام شود : 10

٢ــ آ ب.. 10

انواع بتن براساس ميزان آب مصرفی : 11

آب از نظرکيفيت : 12

مصرف آب دريا دربتن : 12

طبق بند ۳ــ۵ــ۳ آيين نامه بتن ايران : 12

۳ــ سيمان. 13

سيمان پرتلند : 13

هيدراتاسيون سيمان : 13

انواع سيمان پرتلند : 14

سيمان تيپ І : 14

سيمان تيپ ІІ : 14

سيمان تيپ ІІІ : 14

سيمان تيپ VІ : 14

سيمان تيپ V : 15

انواع ديگر سيمان : 15

ــ سيمان پرسولفات : 16

انبار کردن سيمان : 17

انواع بتن : 19

ــ بتن هوازده : 19

نسبت های مخلوط کردن اجزای بتن : 20

اختلات بتن : 21

بتن ريزی : 22

آب انداختن بتن : 23

آزمايش اسلامپ: 24

عمل آوری بتن : 26

عمل آوری بتن تازه : 27

عوامل کاهنده پايايی : 27

ﭘوشش بتن روی ميلگردها : 28

بتن ريزی در هوای ســــــرد و گــــــرم : 28

نگهداری بتــــــــــن : 29

رامکـــــــــــا : 30

عملکرد های قالب : 31

قالب بــــــرداری : 31

آرماتور بندی : 32

دستورات آيين نامه بتن ايران در مورد قطع ميلگردها : 34

پ ) مقررات خاص ميلگردهای خمشی منفی.. 34

خا مــــوت : 35

مهار ميلگردها : 36

وصله آرماتور : 37

.......................... 39

روش هاي انبار كردن مصالح : 40

انبار كردن ميلگردها : 40

تهيه تيرچه ها : 43

............................ 48

مقدمه گود برداری: 48

نحوه عملیات گود برداری.. 49

روش مهار سازی: 51

مزایای روش مهار سازی: 56

معایب روش مهار سازی.. 56

فونداسيون (پي) : 56

اجراي بتن فونداسيون : 66

اجراي ستون ها : 70

آرماتورهای طولی و خاموت ها 76

کاستی های کار : 81

اجراي آرماتورهاي تيرهاي اصلي و شمشيري پله : 81

خاموت گذاری : 84

نصب و اجراي تيرچه: 88

ايرادات کار: 91

ضوابط آيين نامه بتن ايران در مورد سقف تيرچه بلوک : 93

بتن ريزي سقف : 93

منابع مورد استفاده : 100

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

16

گوگل امروز

65

آنلاین ها

1353

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: