امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 20 بهمن 1394
57 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 5000 تومان
عنوان مقاله : تحقیق راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 5000

با در نظر گرفتن ماهیت پروژه ای بسیاری از فعالیت های غیر دولتی، روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه که در جهت راهبری طرح های تولیدی توسعه یافته اند، در آنها نیز به وسعت قابل استفاده می باشند. اساس این روش ها بر تجزیۀ عملیات ضروری برای به انجام رساندن طرح مورد نظر، زمان بندی عملیات تعیین شده در چارچوب نیاز های اجرائی، تخصیص منابع لازم اعم بر مالی، انسانی و تخصصی به آنان به منظور پیشبرد شان مطابق برنامۀ زمانی تهیه شده و نهایتاً بازبینی و ثبت پیشرفت کار و ایجاد تغییرات اصلاحی از طریق اِعمال بازخور به مرحلۀ برنامه ریزی فعالیت ها، بنیان نهاده شده اند.مهمترین لازمۀ آغاز چنین فرآیندی دستیابی به شناخت کامل از طرح مورد نظر و ماهیت اجرائی آن است.   

فهرست

مقدمه

پیمان

کارفرما

پیمانکار

مهندس مشاور ، مهندس ناظر

رئيس كارگاه

پيمانكار جزء

فعالیتهای برچیدن کارگاه 

راه دسترسي

راه ارتباطي

کار

کارگاه (سایت)

مصالح

تجهیزات

تجهيز کارگاه

گزارشات کارگاه

 

تحويل موقت

اعضاي هيئت تحويل موقت

صورت وضعيت قطعي


جدیدترین مطالب
تبلیغات