میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  11 شهریور 1394
تعداد صفحه:   145
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


شركت نفت بهران يكي از بزرگترين توليدكنندگان انواع روغن موتور، روغن هاي صنعتي، مواد اوليه لاستيك سازي و مواد پارافيني مي‎باشد و يكي از سه شركت توليد كننده روغن هاي صنعتي در ايران مي‎باشد كه نقش بسيار مهمي در پيشرفت صنايع كشور بر عهده دارد. اين شركت در سال 1341 در شهر ري در جنب ساختمان فعلي پژوهشگاه صنعت نفت و با مشاركت بخش خصوصي و تحت امتياز چند مليتي ESSO و وابسته به شركت اكسون و با نام شركت توليد روغن تهران شروع به كار نمود. در ابتدا اين شركت با دريافت روغن پايه از پالايشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودني به توليد روغن موتور مشغول بود ولي در سال 1347 پالايشگاه آن با ظرفيت سالانه 30000 تن روغن پايه آماده بهره برداري گرديده و روغن پايه پس از اختلاط با مواد افزودني مناسب به انواع گوناگون روغن هاي موتور و روغن هاي صنعتي مورد نياز صنايع تبديل مي گردد.  

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- تاريخچه بهران............................. 1

1-2- كليات عملكرد شركت نفت بهران............... 2

1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتيك توسط حلال فورفورال 2

1-2-2- واحد موم زدايي توسط حلال تولوئن و M.E.K... 2

1-2-3- واحد تصفيه توسط گاز هيدروژن............ 2

1-2-4- واحد توليد ضد يخ........................ 3

1-2-5- واحد توليد واكس كم روغن................. 3

1-2-6- واحد پايلوت............................. 3

1-2-7- واحد تسهيلات ............................ 3

1-2-8- واحد آزمايشگاه.......................... 4

1-2-9- واحد پژوهش.............................. 4

1-2-10- واحد ظرفسازي و پركني................... 5

1-2- 11- لوبكات................................ 5

فصل دوم

2-1- مقدمه..................................... 6

2-2- ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي .......... 7

2-2-1- تقطير................................... 7

2-2-2- تصفيه و پالايش شيميايي................... 7

2-2-3- آسفالت گيري............................. 7

2-2-4- موم گيري................................ 7

2-3- تقطير نفت خام............................. 7

2-3-1- تقطير در فشار (يك اتمسفر)............... 8

2-3-2- تقطير در خلاء ........................... 8

2-4- دستگاه هاي تفكيك و تقطير روغن (لوب تاور).. 9

2-5- شناخت هيدروكربورهاي روغن پايه............. 10

2-5-1- گروه پارافينيك.......................... 11

2-5-2- هيدروكربورهاي نفتنيك و مشخصات آنها...... 12

2-5-3- هيدروكربورهاي آروماتيك و خواص آنها...... 13

2-5-4- توزيع هيدروكربورها و انواع روغن پايه... 13

2-6- واحد روغن سازي............................ 16

2-6-1- استخراج مواد آروماتيك ونفتينيك......... 17

2-6-1-1- تصفيه با اسيد......................... 17

2-6-1-2- استخراج با فورفورال .................. 18

2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازي مواد آروماتيكي از لوب كات 20

2-6 -1-4- خواص فورفورال ....................... 22

2-6-1-5- دستگاههاي عمده........................ 24

2-6-2- روش هاي ديگر تصيه (حلال گاز هيدروژن)..... 25

2-6-3- عمليات آسفالت گيري...................... 26

2-6-4- عمليات موم گيري......................... 27

2-6-4-1- كارخانه موم گيري...................... 28

2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن).............. 29

2-6-4-3- عوامل مؤثر در كيفيت و كميت محصول...... 30

2-6-4-4- دستگاه هاي عمده ...................... 33

2-6-4-5- روش موم گيري با اوره ................. 34

2-6-4-6- روش هيدروكراكتيگ...................... 34

2-7- توليد روغن از طريق تصفيه دوم.............. 34

2-7-1- روغنهاي مصرف شده ....................... 35

2-7-2- ناخالصي هاي موجود در روغن مصرف شده...... 35

2-7-3- روشهاي معمول احياء روغنهاي مصرف شده..... 36

2-7-4- دستگاه هاي جداسازي گريز از مركز......... 36

2-7-5- دستگاه صافي لبه دار..................... 36

2-7-6- تصفيه شيميايي با مواد قليائي و صاف نمودن آن 36

2-7-7- تصفيه با خاك مخصوص...................... 37

2-7-8- تصفيه با اسيد سولفوريك.................. 37

2-7-9- خنثي نمودن بوسيله آهك و تصفيه با خاك مخصوص 37

فصل سوم

3-1- طبقه بندي استانداردهاي روغن............... 38

3-1-1- تعريف روانكاري.......................... 39

3-2- شرايط اصلي روان كننده خوب................. 39

3-3- انواع روان كننده.......................... 39

3-4- روغنهاي روان كننده نفتي................... 40

3-5- انواع روانكاري............................ 41

3-5-1- روانكاري با لايه ضخيم ................... 41

3-5-1-1- روانكاري هيدرواستاتيك ................ 41

3-5-1-2- روانكاري هيدروديناميك ................ 42

3-5-2- روانكاري با لايه نازك ................... 42

3-5-3- روانكاري حدي............................ 42

3-5-4- روانكاري خشك............................ 42

3-5-5- روانكاري غلطان.......................... 42

3-6- تركيبات ساختار يك روغن صنعتي ............. 43

3-6-1- بررسي علل اضمحلال كيفيت روغن............. 43

3-6-2- كاهش خصوصيات مواد افزودني............... 43

3-6-2-1- كاهش اثر بازدارنده هاي اكسيداسيون..... 44

3-6-2-2- كاهش ويسكوزيته روغن................... 44

3-6-2-3- كاهش بازدارنده هاي رنگ زدگي........... 45

3-6-2-4- بازدارنده هاي كف...................... 45

3-7- اصطلاحات روانكاري.......................... 46

3-8- آزمونهاي مهم فيزيكي و شيميايي روغنهاي روان كننده 47

3-8-1- ويسكوزيته .............................. 47

شرح آزمون

3-8-1-1- كاربرد و مزاياي اندازه گيري گرانروي در دماهاي فوق الذكر 52

3-8-2- شاخص ويسكوزيته ......................... 52

شرح آزمون

3-8-3- نقطه آنيلين............................. 57

شرح آزمون

3-8-4- دانسيته ................................ 58

شرح آزمون

3-8-5- عدد خنثي شدن............................ 60

3-8-5-1- عدد اسيدي كل.......................... 60

3-8-5-2-TBN................................... 61

شرح آزمون

3-8-5-3-TAN................................... 61

شرح آزمون

 

3-8-6- ضريب شكست............................... 61

شرح آزمون

3-8-7- نقطه ريزش............................... 62

شرح آزمون

3-8-8- نقطه اشتعال ............................ 63

شرح آزمون

3-8-9- نقطه احتراق............................. 64

شرح آزمون

3-8-10- كف .................................... 64

شرح آزمون

3-8-11- خوردگي مس.............................. 66

شرح آزمون

3-8-12- توانايي تحمل بار ...................... 67

شرح آزمون

3-8-13- مقدار آب .............................. 68

3-8-14- عدد صابوني شدن......................... 68

3-8-15- خاكستر................................. 68

3-8-16- نقطه ابري شدن.......................... 69

3-8-17- خاصيت امولسيون و دمولسيون ............. 70

3-8-18- پايداري در مقابل اكسيداسيون............ 70

فصل چهارم

4-1- عمليات فلزكاري ........................... 72

4-2- انواع سيالات عمليات فلزكاري................ 72

4-2-1- روغن معدني خالص......................... 72

4-2-2- روغن چرب خالص........................... 72

4-2-3- روغن معدني و چرب مخلوط شده.............. 73

4-2-4- مخلوط روغن معدني و روغن چرب گوگرد دار شده 73

4-2-5- روغنهاي معدني گوگرد دار................. 73

4-2-6- روغنهاي معدني كلردار و گوگرد دار........ 73

4-2-7- روغن معدني كلردار....................... 74

4-3- روغنهاي برش............................... 74

4-4- روغنهاي حل شونده (روغنهاي امولسيون شونده). 75

4-4-1- امولسيونهاي معدني....................... 75

4-4-2- سيالات نيمه سنتتيك....................... 75

4-4-3- روغنهاي سنتتيك.......................... 75

4-5- امولسيفاير................................ 76

4-6- روغنهاي امولسيون شونده.................... 76

4-6-1- مزاياي روغنهاي امولسيون شونده........... 77

4-6-2- معايب روغنهاي امولسيون شونده............ 77

4-7- امولسيونهاي شيميايي نيمه سنتتيك........... 78

4-7-1- مزاياي سيالات نيمه سنتتيك................ 78

4-8- سيالات سنتتيك.............................. 78

4-8-1- مزاياي سيالات سنتتيك..................... 79

4-9- وظايف سيال روانكار........................ 79

4-10- معيار انتخاب نوع سيال عمليات فلزكاري .... 79

4-11- سختي اعمال سيالات برش..................... 80

4-11-1- اعمال سبك.............................. 80

4-11-2- اعمال نيمه سخت......................... 80

4-11-3- اعمال سخت.............................. 81

4-11-4- اعمال خيلي سخت......................... 82

مقاله اي در مورد سيالات برش................... 93-82

پروژه ...................................... 102-94

واژه نامه انگليسي........................... 107-103

منابع........................................ 108

 

 


 

 

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

39

گوگل امروز

361

آنلاین ها

13607

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: