امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

 • نویسنده : koreshzadeh
 • دسته بندی : سمینار
 • تاریخ : 21 دی 1394
  25 صفحه
  قالب بندی : doc
  قیمت : 5000 تومان
  عنوان مقاله : تحقیق ایران و تجارت جهانی

  ‎ قالب بندی : doc

  قیمت : 5000

  بر اساس يك سنت ديرينه كشورهاي مختلف جهان عموما بخش كشاورزي خود را طي ساليان گذشته به طرق مختلف تحت حمايت خاص قرار داده اند. كشورهاي وارد كننده كالاهاي كشاورزي با اعمال تعرفه‌‌هاي گمركي و محدوديت هاي وارداتي بخش كشاورزي را از رقابت با كالاهاي جايگزين وارداتي مصون داشته‌اند. كشورهاي بزرگ صادر كنده اين كالاها نيز با پرداخت سوبسيدهاي صادراتي بخش كشاورزي خود را در بازارهاي جهاني فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهاي دوراروگوئه مانعي براي اين گونه حمايتها ايجاد نمي‌نمود.  

  فهرست

   تعهدات مربوط به دسترسي به بازار

   تعهدات مربوط به كاهش حمايت داخلي

   تعهدات مربوط به كاهش يارانه‌اي صادراتي و بالاخره

  تعهدات مربوط به رعايت مفاد موافقتنامه بهداشتي و بهداشت نباتي

  تعهدات حداقل به دسترسي به بازار محصولات كشاورزي

  مجموع ميزان كلي حمايت محصولي

  قيمت حمايتي داخلي از محصول

  قيمت جهاني محصول

  مقادير خريد حمايتي از محصول

  مجموع پرداخت‌هاي مستقيم به توليد كنندگان

  مجموع ماليتهاي دريافتي از توليد كنندگان

  جمع كل مخارج بودجه‌اي دولت براي توليد كنندگان

  مجموع خالص ارزش كليه حمايتهاي داخلي غير معاف از محصول بجز حمايت قيمتي


  جدیدترین مطالب
  تبلیغات