میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  متفرقه
تاریخ:  8 شهریور 1394
تعداد صفحه:   110
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماکن،تأسیسات و تجهیزات ورزشی از مطالعهء کتابخانه‌ای و نقشه‌برداری سازمانی(تحلیل استفادهء مواد،کار و فرایندها در سازمان) به صورت موردی در شهرستان کرج،پرسشنامهء ویژه‌ای برای تعیین عوامل مؤثر در بهره‌وری فضای ورزشی در پنج محور کالبدی،مالی،نیروی انسانی،مدیریت و برنامه‌ریزی و کاربران تهیه شد که پس از تعیین اعتبار صوری توسط صاحبنظران و اصلاحات لازم به صورت حضوری بین مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی(63- N ) توزیع و به روش الویت‌بندی کافمن جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در بخش کالبدی،از نظر صاحب‌نظران سهولت‌ دسترسی به فضای ورزشی(3/71 درصد)،ملاحظات ایمنی در ساخت فضای ورزشی‌ (2/64 درصد)و انطباق‌پذیری(4/71 درصد)به میزان چشمگیری بر افزایش بهره‌وری‌ مؤثر است.در بخش مالی از نظر صاحب‌نظران میزان اعتبارات مربوط به نگهداری فضای‌ ورزشی(0/57 درصد)،اعتبارات مربوط به تعمیرات فضای ورزشی(0/57 درصد)از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر افزایش بهره‌وری است.در بخش کاربران از نظر صاحب‌نظران، بالا بودن میزان رضایتمندی کاربران از فضای ورزشی(1/57 درصد)،نوع استفاده از فضای ورزشی برحسب گروه‌های آموزشی،قهرمانی و تفریحی(9/50 درصد)و ایجاد سیستم تکریم ارباب رجوع(9/50 درصد)بر افزایش میزان بهره‌وری مؤثر می‌باشد.در بخش نیروی انسانی از نظر صاحب‌نظران تعداد افراد شاغل متخصص در فضای ورزشی‌ (2/64 درصد)،افزایش ساعات آموزش نیروی انسانی در فضاهای ورزشی(8/51 درصد)بر افزایش میزان بهره‌وری مؤثر می‌باشد.در بخش مدیریت و برنامه‌ریزی از دیدگاه‌ صاحب‌نظران ساختار مالی مناسب برای نظارت و ارزشیابی(0/67 درصد)،فراهم‌ آوردن محیط حقوقی مناسب(1/64 درصد)از جمله عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری‌ محسوب می‌شوند.به‌طور کلی نتیجهء پژوهش حاضر،راه‌های افزایش بهره‌وری در فضاها و تجهیزات ورزشی را از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نشان می‌دهد.  

فهرست مطالب

بیان موضوع پژوهش.. ۵

ضرورت و اهمیت پژوهش.. ۷

اهداف پژوهش.. ۹

اهداف اختصاصی: ۹

جامعه آماری. ۱۰

نمونه آماری. ۱۰

روش اجرای پژوهش.. ۱۲

روشهای آماری پژوهش.. ۱۳

محدودیت‌های پژوهش.. ۱۴

الف: محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر ۱۴

ب: محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر ۱۴

تعاریف و واژه های پژوهش.. ۱۵

مدیر فضای ورزشی: ۱۵

کارشناس ورزشی: ۱۵

کارشناس بهره وری: ۱۵

بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. ۲۱

تاریخچه بهره وری. ۲۱

تعریف لغوی بهره‌وری. ۲۳

تعریف بهره‌وری. ۲۵

تعریف کاربردی بهره وری. ۲۷

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. ۲۹

الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی. ۲۹

بهره‌وری از دیدگاه سیستمی. ۳۰

ب ـ بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی. ۳۱

ج- رویکرد اقتصادی بهره وری. ۳۳

سطوح بهره‌وری. ۳۴

سطوح اندازه گیری بهره وری. ۳۷

کارآیی، اثر بخشی و بهره وری. ۴۱

شاخص‌.. ۴۳

شاخص های اطلاعاتی. ۴۴

شاخص‌های پیش بینی. ۴۴

شاخص های شناسایی مشکلات.. ۴۵

شاخص های ارزیابی برنامه ۴۵

شاخص های بهره‌وری. ۴۶

ویژگیهای شاخص‌های مطلوب.. ۴۸

نسبت‌ها ۵۳

انتخاب نسبتها ۵۴

انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری. ۵۷

بهره‌وری کار: ۵۹

شاخص های ارزش افزوده ۶۶

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری. ۷۳

مزایا و محدودیتهای استفاده از انواع شاخص اصلی بهره وری در شرکتها ۷۳

طراحی شغل و بهره وری. ۷۸

روش های طراحی شغل برای بهره وری. ۷۹

روش فرایندگرا ۸۰

روش مردم گرا ۸۱

کارسنجی و بهره وری. ۸۱

بهبود روشها و بهره وری. ۸۳

جلوه‌های بهره وری. ۸۴

استراتژیهای بهره وری. ۸۵

مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. ۸۶

عملکرد ۸۸

شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری. ۸۹

مقایسه روشهای ژاپنی و غربی. ۹۸

اندازه گیری بهره وری. ۹۹

روشهای اندازه‌گیری بهره وری. ۱۰۱

رویکرد هزینه واحد. ۱۰۶

مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری. ۱۰۷

دوره ارزیابی بهره وری. ۱۰۹

مبنای مقایسه در بهره وری. ۱۱۱

تنوع دیدگاهها در اندازه‌گیری بهره‌وری. ۱۱۲

دیدگاه اقتصاد دانان: ۱۱۳

دیدگاه رفتاریون: ۱۱۳

دیدگاه مهندسین: ۱۱۴

دیدگاه مدیران: ۱۱۴

مفهوم ارزش افزوده ۱۱۶

برنامه های بهبود بهره وری. ۱۱۶

فرآیند الگو سازی. ۱۲۳

مدلهای بهبود بهره‌وری. ۱۲۴

مدل گودوین. ۱۲۶

الگوریتم آگاروال. ۱۲۸

مدل «هرشاور» و «راش». ۱۲۸

مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM) 132

مدل CREST. 132

وجدان کاری و بهره وری. ۱۳۳

تعریف داده‌ها: ۱۳۵

عوامل موثر بر بهره‌وری. ۱۳۹

یک الگوی ادغام شده در مورد عوامل موثر بر بهره‌وری از دیدگاه I.L.O. 140

2- عوامل سخت افزاری. ۱۴۵

۱-  تغییرات ساختاری. ۱۴۸

۲- منابع طبیعی. ۱۴۹

۳- دولت و زیرساخت‌ها: ۱۵۰

الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی. ۱۵۰

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»: ۱۵۲

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن: ۱۵۳

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا ۱۵۴

عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما ۱۵۵

ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده ۱۵۷

ضوابط اندازه گیری داده‌ها ۱۶۱

انواع ضوابط متداول برای اندازه گیری داده‌ها ۱۶۱

فنون اندازه گیری داده ها ۱۶۲

تعریف نهاده‌ها ۱۶۵

هزینه های پرسنلی. ۱۶۵

هزینه های سرمایه‌ای. ۱۶۵

هزینه های انرژی. ۱۶۶

هزینه‌های مادی. ۱۶۶

هزینه های خدماتی. ۱۶۷

ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده ۱۶۷

اندازه گیری نهاده‌ها ۱۷۰

رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری. ۱۷۳

مقایسه رویکردهای پیاده کردن سیستم‌های بهره‌وری. ۱۷۵

توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی. ۱۷۶

بخش دوم: پیشینة پژوهش.. ۱۷۹

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

22

گوگل امروز

158

آنلاین ها

4107

بازدید

451

کاربران

669

خریدها

43159

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: