میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  5 آذر 1394
تعداد صفحه:   140
قالب بندی : doc
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


اين مجموعه به بررسي مباني تکنولوژي ريز پردازنده‏ها  کنترل سخت افزار است. قسمت عمده آنچه در اين مجموعه ملاحظه مي شود, از بخش هاي مختلف چند کتاب و نيز جزوه درس ساختار و زبان ماشين گردآوري شده است. در اين مجموعه به بررسي ميکروپروسسور هشت بيتي" شريف"، ميکروپروسسور هشت بيتي 8085 , ميکروکنترلر هشت بيتي 8051 و در انتها به اختصار به ميکروکنترلر AVR مي پردازيم. البته در مورد ميکروپروسسور" شريف"، به دليل آنکه صرفا يک مدل براي يادگيري و آشنايي اوليه است, به سخت افزار چنداني پرداخته نمي شود. دو مورد بعدی که از ميکروپروسسور هاي واقعي و ساخت شرکت اينتل هستند بطور مفصل تر مورد بررسی قرار می گيرند. يادآوري مي نمايدكه تاکيد بر ساختار سه باسه( CPUهاي استفاده كننده از سه باس) است که در فصل هاي بعدي بهنگام افزودن حافظه و I/O به کار مي آيد، به همين منظور, در فصل اول به معرفي باس مي پردازيم. همچنين، در اين درس به آي‏سي‏هاي پشتيبان ويژه 8085 و روشهاي I/O ي سري خواهيم پرداخت. همچنين، به اختصار به معرفي فلسفه و توري پايه DMA و AVRمي پردازيم.  
فهرست

مقدمه 7

فصل اول. 8

باس‏‏ها و اجزای داخلی کامپيوتر. 8

1-1 باس‏ها و عملکردشان. 8

1-1-1 باس نوع يک.... 9

1-1-2 باس نوع دو. 10

1-1-3 باس نوع3. 12

1-2 ثبات‏ها 17

1-3 واحد محاسبه و منطق(ALU) 18

1-4 رجيستر دستورالعمل (IR) 19

1-5 واحد کنترل و زمان‏بندی.. 19

فصل دوم. 20

حافظه‏ها 20

2-1 ROM... 20

2-2 EPROM... 20

2-3 E2PROM... 20

2-4 RAM... 21

2-5 RAM های‏استاتيك و ديناميک.... 21

فصل سوم. 21

کامپيوتر شريف... 21

3-1 بلوک دياگرام کامپيوتر شريف... 22

3-1-1 باس داده (DB). 22

3-1-2 واحد محاسبه ومنطق (ALU) 23

3-1-3 رجيستر وضعيت... 23

3-1-4 آکومولاتور (Acc) 24

3-1-5 واحد زمان‏بندی و کنترل. 24

3-1-6 رجيستر دستورالعمل (IR) 25

3-1-7 شمارنده برنامه (PC). 25

3 -1-8 باس آدرس (AB). 25

3-2 دو عمل اصلیCPU... 25

3-3 عملکرد کامپيوتر شريف و قالب بندي دستورالعملها 27

3-4 شاخص‏ها 28

فصل چهارم. 30

ميکرو پروسسور 8085. 30

4-1 پايه‏های 8085. 30

4-1-1 0AD-7AD... 30

4-1-2 15A-8A... 30

4-1-3 Error! Objects cannot be created from editing field codes.................................................................................................. 31

4-1-4 READY... 31

4-1-5 HOLD... 31

4-1-6 HLDA 31

4-1-7 INTR 31

4-1-8 INTA 32

4-1-9 (7.5, 6.5) RST5.5.. 32

4-1-10 TRAP.. 32

4-1-11 RESET IN... 32

4-1-12 RESET OUT.. 32

4-1-13 X1,X2.. 32

4-1-14 CLK OUT.. 33

4-1-15 SID... 33

4-2 شاخص‏ها 33

4-3 انواع آدرس‏دهی در 8085. 34

4-3-1 روش آدرس‌دهي مستقيم.. 34

4-3-2 روش آدرس‌دهي ثباتي.. 35

4-3-3 روش آدرس‌‌دهي فوري.. 35

4-3-4 روش آدرس‌دهي غير مستقيم.. 35

4-3-5 روش آدرس‌دهي مستتر. 35

4-4 برنامه‏نويسی در 8085. 36

4-4-1 انتقال داده. 36

4-4-2 گروه دستورهاي محاسباتي.. 38

4-4-3 گروه شامل دستورات منطقي.. 41

4-4-4 گروه دستورات پرش... 42

4-4-5 گروه دستورات O/I و كنترل ماشين و Stack.. 42

4-5 وقفه ها 45

4-6 زمان‏بندی 47

4-6-1 سيكل خواندن. 47

4-6-2 سيکل نوشتن.. 48

4-6-3 زمان‏بندی يک دستورالعمل نمونه. 48

4-5 ICهاي جانبی 8085. 49

4-6-1 ICهای 8755 و 8355. 49

4-6-2 ICهای 8155 و 8156. 50

4-6-3 8255 (PPI) 51

4-7 اسکن صفحه کليد. 54

4-8 کنترل موتور پله‌ای.. 56

4-9 برنامة‌ چراغ راهنما 57

4-9 ثابت‌ها و آرايه‌ها در زبان اسمبلی.. 59

فصل پنجم.. 61

ميکروکنترلر 8051. 61

5-1 بررسی اجمالی پايه‌های 8051. 62

5-1-1 درگاه صفر. 62

5-1-2 درگاه يک.... 63

5-1-3 درگاه دو. 63

5-1-4 درگاه سه. 63

5-1-5 PSEN... 64

5-1-6 ALE.. 64

5-1-7 ..... 64

5-1-8 RST.. 64

5-1-9 ورودي‌هاي نوسان‌ساز. 65

5-1-10 اتصالات تغذيه. 65

5-2 سازمان حافظه. 66

5-2-1 RAMهمه منظوره. 66

5-2-2 RAMبيت آدرس پذير. 66

5-2-3 بانک های ثبات 67

5-2-4 ثبات‌های کاربرد خاص.... 68

5-3 دستيابی به حافظه کد و داده خارجی.. 70

5-4 روش‌های آدرس دادن. 71

5-4-1 آدرس‌دهی ثبات... 71

5-4-2 آدرس دهی مستقيم.. 72

5-4-3 آدرس دهی غير مستقيم.. 73

5-4-4 آدرس دهی فوری 73

5-4-5 آدرس دهی نسبی 74

5-4-6 آدرس دهی مطلق 74

5-4-7 آدرس دهی طولانی 75

5-4-8 آدرس دهی انديس دار. 75

5-5 انواع دستورالعمل‏ها 75

5-5-2 دستورالعمل‏های منطقی.. 76

5-5-3-1 RAM داخلی.. 77

5-5-3-2 RAM خارجی.. 77

5-5-3-3 جدول‏های جستجو. 78

5-5-4 دستورالعملهاي بولي.. 78

5-5-5 دستورالعمل‏های انشعاب برنامه. 79

5-6 تايمرها 79

5-6-1 ثبات حالت تايمر. 80

5-6-2 ثبات كنترل تايمر. 82

5-7 شروع به كار، توقف و كنترل تايمرها 83

5-8 عمليات درگاه سريال. 85

5-8-1 حالت 1.. 85

5-8-2 حالت 2.. 86

5-8-3 حالت 3.. 86

5-8 وقفه ها 88

5-8-1 سازمان وقفه. 88

5-8-2 فعال و غير فعال کردن وقفه ها 88

5-8-3 تقدم وقفه ها 89

5-8-4 اجراي وقفه‌ها 90

5-8-5 بيتهاي پرچم وقفه‌ها 90

5-8-6 بردارهاي وقفه. 91

فصل ششم.. 94

ميکروکننده هایAVR.. 94

6-1 مقدمه. 94

6-2 پايه ها و سيگنال ها 95

6-3 امكانات موجود در AVR.. 97

6-3-1 CPU... 97

6-3-2 حافظه ها 101

6-3-2-1 حافظه برنامه. 101

6-3-3 مدارات راه اندازي و كنترل. 103

6-3-4 واحدهاي جانبي (I/O) 105

فصل هفتم.. 107

DMA 107

7-1 مفهوم DMA... 107

7-2 برنامه ريزي تراشه 8237 DMA... 108

7-3 ثبات هاي كنترل داخلي 8237. 108

7-3-1 ثبات فرمان. 109

7-3-2 ثبات وضعيت... 109

7-3-3 ثبات مد. 109

7-3-4 ثبات تك پوشش.... 110

7-3-5 ثبات تمام پوشش.... 110

7-3-6 ثبات موقت/پاك كردن اصلي.. 110

7-3-7 پاك كردن ثبات پوشش.... 110

 


فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

2

گوگل امروز

128

آنلاین ها

1052

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: