میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی
تاریخ:  26 آبان 1394
تعداد صفحه:   69
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


تعريف و اهميت بهداشتي بروسلوز، يكي از بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانات (زئونوز) است كه به صورت حاد، تحت حاد يا مزمن، عارض ميشود و در حيوانات، بيشتر موجب گرفتاري دستگاه تناسلي ادراري و در انسان، معمولا باعث ايجاد تب، تعريق، ضعف و بيحالي و كاهش وزن ، ميگردد و زيان هاي اقتصادي ناشي از آن را ميتوان بشرح زير، خلاصه كرد:   1 ) در اثر سقط بره ها و گوساله ها از جمعيت اين حيوانات كاسته، ميشود و نهايتا، موجب كاهش شير و گوشت مورد نياز مملكت ميگردد.   2 ) گوساله ها و بره هاي نارسي كه زنده متولد ميشوند در آينده، حيوانات ضعيف، كم شيرو كم گوشتي را تشكيل خواهند داد.   3 ) دام هاي آلوده، دچار كاهش وزن و كاهش شير ميگردند و از اين طريق نيز بر اقتصاد جامعه زيانهائي وارد ميشود.   4 ) هرچه شيوع بيماري در بين دام ها بيشتر باشد انسان هاي بيشتري را آلوده نموده واز طريق تحميل مخارج درمان، و از كار انداختن نيرو و توان دامداران و كشاورزان ، زيان هاي فراواني را به بار مي آورد.  

فهرست مطالب

 

الف ـ مقدمه ومعرفي بيماري... 2

تعريف و اهميت بهداشتي... 2

عوامل اتيولوژيك..... 2

ب ـ اپيدميولوژي توصيفي و وقوع بيماري... 3

دوره كمون.. 3

سير طبيعي... 3

انتشار جغرافيائي... 3

ـ وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري... 3

ـ وضعيت بيماري در ايران.. 3

روند زماني... 4

تاثيرسن، جنس، شغل و موقعيت اجتماعي... 4

تاثيرشغل: 5

اپيدميولوژي بروسلوز در بين اطفال ايراني... 6

تاثير عوامل مساعد كننده. 7

حاملگي : 7

نمودار 4ـ ميزان موارد سقط، زايمان زودرس و مرده زائي در زنان بار دار9

حساسيت و مقاومت در مقابل بيماري... 9

ميزان حملات ثانويه. 9

منابع و مخازن، نحوه انتقال بيماري و دوره قابليت سرايت.... 9

گونه هاي مختلف بروسلا در بين حيوانات ايران.. 10

اهميت اپيدميولوژيك كانون هاي مختلف بروسلوز: 10

ج ـ پيشگيري و كنترل.. 12

-پيشگيري اوليه به منظور حفظسلامتي افراد سالم.. 12

-پيشگيري ثانويه به منظور اعاده سلامتي افراد بيمار و جلوگيري از بروز عوارض و احتمالا قطع زنجيره انتقال 13

-پيشگيري ثالثيه، به منظور جلوگيري از پيشرفت عوارض و زمينگير شدن بيمار. 14

-ساير اقدامات كنترلي... 14

اقداماتي كه طي طغيان ها، همه گيري ها و پاندمي هاي بيماري بايد انجام داد. 14

د ـ چند نكته: 14

منابع: 14

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

20

گوگل امروز

114

آنلاین ها

4070

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: