میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  پزشکی
تاریخ:  17 آبان 1394
تعداد صفحه:   26
قالب بندی : docx
نویسنده:   azhdari
قیمت:  5000 تومان


سيتوكسيني به نام فاكتور نكروز دهندة [1] و ژن كننده گلوتاتيون – S ترانسفراز M1(GST-M10[2] بودو طبق اين بررسي، هيچ ارتباط خاصي براي آللهاي GST-M1 با عمل ريوي يافت شد ولي بيان بيشتر آلل با عمل ريوي بدتر همراه بود. همجچنين ارتباط ژن TGF-B1 با عمل ريوي بررسي شده است TGF-B1 نوعي سيتوكين با اثرات متنوع مي باشد، كه در پيش فيبروزي كردن و واكنشهاي التهابي [] نقش دارد. آللي از اين ژن كه با بيان TGF-B1 همراه است نسبت به آللهايي با بيان كم منجر به كاهش سريعتر عمل ريوي مي شود []. تشخيص عموماً تشخيص cf بر اساس شواهد باليني و شواهي كه نشان دهندة غير طبيعي بودن عمل كانال CFTR است مي باشد. تشخيص براساس شواهد باليني: در اين روش از علائم باليني CF جهت تشخيص بيماري استفاده مي شود. اين علائم در بخش باليني CF توضيح داده شدند. تستهاي تشخيصي جهت تعيين غيرطبيعي بودن كانال CFTR اين تستها شامل تست اندازه گيير كلر عرق، تست كاندازه گيري اختلاف پتانسيل غشاي سلول اپي تليال، تست اندازه گيري ترتريپينوژن ايمنوراكتيو، كشت خلط، بررسي هاي راديولوژي و تستهاي ژنتيكي – مولكولي مي باشند. تست اندازه گيري كلر در عرق: افزايش كلر عرق در بيماران CF، اولين بار در قرن بيستم به عنمان شاخص اوليه تشخيص CF شد. دقت اندازه گيري كلر عرق، 90 درصد بوده و در 10 درصد موارد مثبت و منفي كاذب مي باشد. در اين روش كه حداقل حدود 100 ميلي گرم عرق بايستي جمع آوري گردد، در صورتي كه مقدار كلر عرق بيش از 60MM باشد، فرد به عنوان بيمار شناسايي مي شود [ ] اندازه گيري كلر عرق به دو روش زير انجام مي گيرد: 1.تست غربالگري: در اين روش بعد از شستشوي كف دست و خشك كردن آن، دست را برروي كاغذ فيلتر آغشته به نيترات نقره و مرطوب قرار مي دهند. هنگامي كه كلر زياد با نيترات نقرع تركيب شود و روي كاغذ اثر سفيدرنگ تشكيل دهد، نتيجه مثبت است.2.تست يونوفورز پيلوكارپين:[3]دراين روش الكترودهايي روي پوست ساعد دست قرار داده مي شود تا يك جريان الكتريكي بريا انتقال پيلوكارپين (يك داروي محرك) به داخل پوست به منظور القاي تعريق، ايجاد شود. سپس عرق جمع آوري و وزن شده و كلر آن اندازه گيري مي شود.  

فهرست

تشخيص

تستهاي تشخيصي جهت تعيين غيرطبيعي بودن كانال CFTR

انواع روش هاي ژنتيكي مولكولي درتشخيص CF

روش هاي مولكولي در تشخيص CF

تشخيص پيش از تولد CF

درمان

درمان باليني

متالوتيرنين(MT):
ژلولين
درمان مولكولي
درمان تعمير پروتئين

مشكلات ژن درماني CF

پايدار بودن بيان ژن وارد شده

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

129

آنلاین ها

9688

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: