امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 4 تیر 1394
53 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 5000 تومان
عنوان مقاله : تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 5000

طرح مدون فرهنگیان ویژه ارتقا شغلی فرهنگیان، تجربیات مدون فرهنگیان (تجربیات و چالش ها و راهکار ها) ، ویژه ارتقاع شغلی این فایل به همراه ضمیمه فرم 1 و 2 و3 می باشد.( فهرست مطالب در ادامه مطلب)

مقدمه. 7

نکات کلیدی : 8

تعاریف مفاهیم کلیدی : 8

تعريف روشهاي تدريس.... 8

تجربه چیست؟. 8

تعریف پیشنهاد. 8

شرح وظایف دبیر زیست شناسی دوره دبیرستان.. 9

نقاط قوت بنده  به عنوان دبیر زیست شناسی.. 11

بیان تجربیات تدریس.... 12

تجربه 1 : علاقمند کردن دانش اموزان به درس زیست شناسی.. 12

تجربه 2 : روش های ارزشیابی  بنده در  تدریس زیست شناسی.. 12

تجربه 3 : تشویق دانش آموزان و ترغیب آنها با جایزه دادن.. 13

تجربه 4 : استفاده از روش کنفرانس در تدریس زیست شناسی.. 14

تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس زیست شناسی : 14

تجربه 5 : استفاده از روش بازگویی در تدریس زیست شناسی.. 14

تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس دروس زیست شناسی: 15

تجربه 6 : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس دروس زیست شناسی : 15

تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در وس زیست شناسی  : 15

تجربه 7 : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری درس زیست شناسی در دوره دبیرستان: 16

تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : 16

انواع چالش ها و مشکلات تدریس بنده به عنوان دبیر زیست شناسی.. 16

بنده به همین علت چالش های موجود را به دو دسته تقسیم می کنم: 16

چالش های وابسته به فرد : 17

چالش های وابسته به نظام آموزشی.. 17

بیان نکات ویژه از تدریس بنده 18

روش های مختلف تدریس درس زیست شناسی که بنده از آنها استفاده می کردم : 18

بررسی روش های تدریس زیست شناسی و نقد آن.. 22

انواع روش های جدید تدریس جدید زیست شناسی.. 22

الگوی تدریس (teaching  paradigm) 22

الگو یا پارادایم(The learning paradigm) یادگیری.. 24

الف) حل مسئله به روش  تریاد یاسه عنصری(Problem-solving by triads) 25

ب )روشهای تقلیدی حل مسئله(Mimicking problem solutions) 26

ج)طرحهای مفهومی (Concept maps) 26

د)تفسیر و گزارش رویداد. 26

ح)بسط مسئله. 26

2)مقاومت... 27

3)مشکل محتوا 28

اقدام خاص بنده 30

چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم.. 30

گرد آوری اطلاعات ( شواهد 1 ) : 32

تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها : 34

راه کار های رایج : 37

راه حل جدید : 38

* مراحل طراحی جدول ها : 40

گرد آوری شواهد 2  : 41

اعتبار بخشی و ارزیابی : 43

تجدید نظر و پیشنهاد ها : 46

پیشنهادها و راهکارها حاصل تجربیات بنده در تدریس زیست شناسی.. 47

*استعداد یابی و توجه به فعالیت های خلاقانه. 47

20 روش پیشنهادی بنده حاصل تجربیات برای مطالعه دروس زیست شناسی.. 48

نتیجه گیری.. 52

منابع : 53

جدیدترین مطالب
تبلیغات