میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  رشته شهرسازی / عمومی
تاریخ:  29 مهر 1394
تعداد صفحه:   15
قالب بندی : doc
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:موفقيت در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به عنوان مثال قابليت تجزيه مواد موجود در فاضلاب يا قابليت ته نشيني آنها ، حاصل اختصاصات مرفولوژيكي و سينتيكي لجن فعال يا بيوفيلم مي باشد نظر به اينكه اختصاصات مزبور به اجتماع ميكروارگانيسم هاي تك سلولي و پر سلولي در لجن بستگي دارد ، اهميت موارد زير مشخص مي شود : 1. تعيين مرفولوژيكي ميكروارگانيسم ها 2. مستندسازي كامل تركيبات اجتماع ميكروبي 3. رده بندي ميكروارگانيزم ها بر اساس مشخصات فيزيولوژيكي در اين سيستم عوامل متعدد و متفاوتي بر ارگانيزم ها تاثير مي گذارند كه در اين ميان وجود مواد مغذي و اكسيژن تاثير به سزايي بر ثبات حاصل از توان فعاليت اجتماعي ميكروبي موجود دارند توجه به تمامي عوامل موثر بر بهره برداري از تاسيسات موجود و ارتباط بين آنهاست كه تعيين ساختار ، تركيب انواع موجودات زنده در لجن فعال ، وضعيت بهره برداري و عملكرد مراحل تصفيه راممكن مي سازد تجربيات فراوان و مثبت موجود نشان مي دهد كه شناخت وضعيت بيولوژيكي لجن ، اين موارد را ممكن مي سازد : 1. مشكلات بهره برداري را مي توان در عمل و در زمان شكل گيري آنها شناسايي كرد 2. به موقع اقداماتي در جهت جلوگيري يا رفع آنها به عمل آورد كه مطابق با مشكل موجود باشند 3. صحت اندازه گيري فيزيكي ، شيميايي را بررسي نمود تعيين مشخصات ميكروارگانيزم هاي فاضلاب  

در حقيقت فاضلاب آبي است كه خصوصيات آن پس از مصارف خانگي يا صنعتي تغيير كرده و به خصوص غلظت آلاينده هاي موجود در آن افزايش مي يابد فاضلاب هاي شهري حاوي روان آبهاي ناشي از نزولات جوي نيز هستند كه در فاضلاب رو ها تخليه شده ، اغلب حاوي مواد محلول ، كلوئيدي و معلق ريز و درشت مي باشند . بخش قابل توجهي از فاضلاب هاي خانگي را مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي تشكيل مي دهند در حالي كه در فاضلابهاي صنعتي مواد غير قابل تجزيه بيولوژيكي و حتي مواد سمي نيز يافت مي شود البته فاضلاب ممكن است حاوي تركيبات مختلف نمكي از قبيل مواد مغذي گياهان مثل ازت و فسفر باشد كه در منابع آب از جمله آب هاي پذيرنده به عنوان عوامل اتروفيكاسيون تاثيري مي گذارند

براي توصيف فرآيندهاي پيچيده اي مانند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب ، نقش ديدگاه هاي اكولوژيكي حايز اهميت است منظور از اكولوژي بررسي بيلان چرخه مواد و انرژي در بيوسفر و واحدهاي تشكيل دهنده آنها مانند اكوسيستم ها ، تاثير متقابل ارگانيسم هاي مختلف ، رابطه بين ارگانيسم ها و عوامل محيطي موثر بر آن ها و تاثير متقابل عوامل غير زنده محيطي بر يكديگر مي باشد .

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

51

گوگل امروز

335

آنلاین ها

6856

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: