میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  26 مهر 1394
تعداد صفحه:   235
قالب بندی : doc
نویسنده:   pishahang
قیمت:  5000 تومان


شرح مختصر:پيدا كردن قاعده اي براي تفكيك زمين كه نياز به مسكن از طريق آن بهترين وجه ممكن (بطور بهينه) برآورده شود و براي همه چيز، در همه مكانها و همه زمانها جواب داشته باشد غير ممكن است و در هيچ كتاب مرجعي نيز چنين نظام و قاعده اي ارائه نشده است. زيرا به همان گونه كه نمي توان براي يك انسان از پيش يا در دوران كودكي اش مشخص كرد كه در آينده به چه شغل يا مشاغلي بپردازد، به چه كساني راي مي دهد، چه كسي را براي زندگي مشترك يا به دوستي برگزيند و كجا زندگي كند، براي ابعاد محل سكونت، شبكه هاي دسترسي، نحوه گسترش عمودي و افقي زيستگاه وي نيز نمي توان احكامي جاودانه صادر كرد. براي بدست آوردن چنين قاعده اي مي بايست عوامل متعددي را در يك ماتريس N بعدي وارد كرد. عواملي كه بعضي ريشه در گذشته دارند، بعضي پيش بيني آينده اند و بعضي مي بايست به مسائل حال جواب گويند. گروهي فرهنگي ، گروهي اقتصادي و دسته اي از آنها جغرافيائي اند و مكانهاي مختلف به گونه هاي مختلف وجود داشته و تركيب آنها نيز از يكديگر متمايز است. بسياري از اين عوامل كمي يا قابل تبديل به كميت نيستند. مقولات اقتصاد كلان يا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازي و برنامه ريزي شهري، به همراه مقولات معماري و مهندس فني، مسائل و مشخصه هاي طبيعي و اقليمي با گرايشات سنتي و فرهنگي و اجتماعي و بالاخره سلائق فردي، آمزيه اي پويا و متنوع را در مكانهاي گوناگون ايجاد مي كنند كه از پيش نمي توان براي آنها تعيين تكليف كرد.  

فهرست

عنوان صفحه

پيشگفتار ..........................................................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

بررسي قطعه زمين مسكوني (ياخته)................................................................

تأثير عوامل كلان بر قطعه بندي زمين: ...........................................................

تناسب اجتماعي

1-الگوي سكونت.......................................................................................

2-جمعيت .................................................................................................

3-خانوار ..................................................................................................

4-اقشار اجتماعي .....................................................................................

5-گرايشهاي سكونت................................................................................

6-وجوه شرعي ........................................................................................

7-واحد همسايگي......................................................................................

تناسب اقتصادي

1-اقتصاد ساختمان...................................................................................

2-گروههاي درآمدي................................................................................

3-قيمت زمين............................................................................................

4-هزينه هاي تأسيسات شهري ...............................................................

5-اقتصاد شهري .....................................................................................

اقليمي .........................................................................................................

كالبدي ........................................................................................................

1-قواعد و مقررات ..................................................................................

2-مشخصات زمين...................................................................................

3-قطعه بندي مناسب زمين ......................................................................

3-1- حركت افقي .....................................................................................

3-2- حركت عمودي ................................................................................

جمعبندي

1-عوامل تأثير گذار و تأثير پذير .............................................................

2-ارتباط ياخته با عوامل كلان مؤثر بر نظام قطعه بندي ........................

3-تراكم ساختماني ...................................................................................

4-مشخصات قطعات زمين ......................................................................

5-تراكم شهري ........................................................................................

6-توضيحات مربوط به جدول 2-5 ........................................................

7-روش اجرائي قطعه بندي .....................................................................

8-بلند مرتبه سازي ..................................................................................

منابع............................................................................................................

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

50

گوگل امروز

346

آنلاین ها

6847

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43027

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: