امروز : سه شنبه, 28 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 26 مهر 1394
125 صفحه
قالب بندی : doc
قیمت : 5000 تومان
عنوان مقاله : بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني شهرشتان اسلامشهر در سال تحصيلي 84-83

‎ قالب بندی : doc

قیمت : 5000

شرح مختصر:در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد. حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.  

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

تقديم و تشكر

چكيده تحقيق

فصل اول : كليات تحقيق 

مقدمه.....

بيان مسئله......

اهميت تحقيق........

اهداف تحقيق.........

فرضيه‌هاي تحقيق........

تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها.....

فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق)

تعريف خلاقيت........

ماهيت استعداد خلاق..........

رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي........

مردان و زنان خلاق ..........

روشهاي پرورش خلاقيت.........

عوامل موثر بر خلاقيت‌..............

تمركز به عنوان كليد خلاقيت ...

براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است 

محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق.......

عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند .......

خلاقيت و هوش ...........

هوش چيست.............

تقسيمات و طبقه‌بندي هوش .......

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش.....

تحقيقات انجام شده........

فصل سوم : (روش اجراي تحقيق

جامعه آماري............

نمونه و روش نمونه‌گيري

ابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون).....

روش جمع‌آوري اطلاعات.......

جدیدترین مطالب
تبلیغات