امروز : دوشنبه, 27 دی 1395
دانلود تحقیق ، پروژه و مقالات دانشجویی
برای جستجو لطفا یکی از بخش های مورد نظر را انتخاب کنید
موضوعات

تاریخ : 18 مهر 1394
135 صفحه
قالب بندی : DOC
قیمت : 5000 تومان
عنوان مقاله : پایان نامه وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه

‎ قالب بندی : DOC

قیمت : 5000

يكي از چالشهاي اصلي فرا روي اديان، موضوع كار آمدي آن دين در عصر حاضر است. امروزه شيوه متخذه در سطح جهان مخصوصاً جوامع غير اسلامي‌و آن دسته از جوامعي كه اسلام را نيز در قالب برداشت هاي مسيحي پروتستان در آورده و نقش فردي براي دين قائل شده اند اكثراً معتقدند دين قادر به ارائه الگوي مناسب براي اداره جامعه نيست ليكن در مقابل اسلام مدعي است با بيان كردن دستورات اسلام جوامع به تعالي رسيده و قادرند زمينه رشد و كمال انسانها را در عين بهره برداري از رفاه و آسايش فراهم نمايند اما براي پياده كردن اين دستورات نياز به مجرياني است كه بتواند اين احكام را بخوبي پياده كنند در غير اينصور ت مشكلات جوامع ديگر بروز خواهد كرد كه در اين راستا بهترين راهنما كُتب آسماني و دستورات حيات بخش پيامبران الهي و ائمه معصومين (ع) مي‌باشد كه دراين خصوص فرمايشات مولا اميرالمومنين در انتخاب كارگزاران و بيان صفات و ويژگيهاي آنها به تفكيك اقشار و متناسب با مسئوليتها مي‌تواند راهنماي مناسبي براي كارگزاران نظام اسلامي‌باشد و چنانچه در انتخاب افراد ملاكهاي مربوطه رعايت نشود و روابط بر ضوابط مطروحه حاكم شود ديگر نمي‌توان انتظار داشت افرادي كه شايسته انجام كاري نيستند از عهده آن كارها به نحو شايسته برآيند و در نتيجه متأسفانه شاهد ناكارآمدي نظام به جاي ناكارآمدي كارگزاران حاكم خواهد شد لذا به دليل اهميت اين موضع كه به كليت و تماميت هر نظامي‌بر مي‌گردد و مخصوصاً در زمان فعلي كه تلاش دشمن بر تبليغ ناكارآمدي نظام هاي اسلامي‌است پرداختن به اين موضع مي‌تواند مشكلات ريشه اي فراروي نظام را دفع كند .  

فهرست مطالب

چكيده ..............................................................................................................

مقدمه................................................................................................................

بخش اول:.........................................................................................................

فصل اول: كليات بخش......................................................................................

الف: توضيح واژه‌هاي كليدي....................................................................

فصل دوم:..........................................................................................................

معرفي نهج البلاغه فيض الاسلام...............................................................

بخش دوم:.........................................................................................................

فصل اول: اساسي ترين اهداف و وظايف حكومت اسلامي..........................

فصل دوم: صفات و مشخصات و اليان........................................................

فصل سوم: وظايف كلي و اليان در برابر مردم..............................................

-خطوط اصلي وظايف...................................................................

-خواص و مشخصات و وظايف دالي در ارتباط درآن...................

-وظايف واليان درقبال عيوب مردم...............................................

فصل چهارم: وزرا و مشاوران حكومت.......................................................

فصل پنجم: حقوق ملت..............................................................................

-اصول كلي....................................................................................

-شناخت طبقات جامعه ................................................................

-اهداف و مأموريت‌‌هاي ارتش اسلامي.........................................

جدیدترین مطالب
تبلیغات