میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


دسته بندی:  عمومی / جزوات درسی
تاریخ:  18 مهر 1394
تعداد صفحه:   108
قالب بندی : DOC
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


در نعت خاتم النبيين عليه الصلوه و السلم   فرستادة خاص پروردگار   رسانندة حجت استوار گرانمايه تر تاج آزادگان   گرامي تر آدمي زادگان محمد كازل تا ابد هر چه هست   به آرايش نام او نقش بست چراغي كه پرواز بينش بدوست   فروغ همه آفرينش بدوست ضمان دار عالم سيه تا سپيد   شفاعت كن روز بيم و اميد درختي سهي سايه در باغ شرع   زميني به اصل، آسماني به فرع زيارتگه اصل داران پاك   ولي نعمت فرع خواران خاك چراغي كه تا او نيفروخت نور   ز چشم جهان روشني بود دور فلك بر زمين چار طاق افگنش   زمين بر فلك پنج نوبت زنش ستون خرد مسند پشت او   مه انگشت كش گشته ز انگشت او خراج آورش حاكم روم و ري   خراجش فرستاده كسري و كي محيطي چه گويم؟ چو بارنده ميغ   به يك دست گوهر به يك دست تيغ به گوهر جهان را بياراسته   به تيغ از جهان داد و دين خواسته (شرفنامه، نظامي)

فهرست مطالب

 

- در نعت خاتم النبيين عليه الصلوة و السلام (شرفنامه نظامي ) ....................... 1

- آينه سكندر (ديوان حافظ) ............................................................................. 2

- سخن خداي با بنده (اسرار التوحيد) .............................................................. 4

- هواي ناي ( ديوان مسعود سعد سلمان) ......................................................... 5

- حكايتي از گلستان (گلستان سعدي) ............................................................. 7

- عشق شوري در نهاد ما نهاد (ديوان فخرالدين عراقي) ................................... 8

- خريدار يوسف (منطق الطير عطار) ................................................................ 10

- از خواب گران خيز (اقبال لاهوري) .............................................................. 11

- چند رباعي از مشتاق (ديوان مشتاق اصفهاني) .............................................. 12

- بهار مي شود (سياوش كسرايي) .................................................................... 13

- حكايت (گلستان سعدي) .............................................................................. 15

- استخوان در زخم گذاشتن (امثال و حكم دهخدا) .......................................... 16

 

- چشم دل باز كن (ديوان هاتف اصفهاني) ...................................................... 17

- ابياتي از رهي معيري (ديوان رهي معيري) .................................................... 20

- اندر كار زار كردن (قابوس‌نامه) ..................................................................... 21

- سعي و عمل (ديوان پروين اعتصامي) ........................................................... 22

- كشتي آل نبي (ديوان محتشم كاشاني) ........................................................... 25

- حكايت (بهارستان جامي) ............................................................................. 26

- در ديدة مجنون (ديوان وحشي بافقي) ........................................................... 27

- جام جم (ديوان حافظ) .................................................................................. 28

- حكايت (گلستان سعدي) .............................................................................. 29

- حكايتي از بوستان (بوستان سعدي) ............................................................... 29

- ديرآمدي اي نگار سرمست (غزليات سعدي) ................................................ 31

- ملكا ذكر تو گويم (ديوان سنايي) ................................................................... 32

- حكايت (گلستان سعدي) .............................................................................. 33

- كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست (مثنوي معنوي مولوي) ..................... 33

- مناظره طاووس و زاغ (بهارستان جامي) ........................................................ 34

- مرگ ضعيف (ديوان ايرج ميرزا) ................................................................... 35

- معرفت (تمهيدات عين القضاة همداني) ........................................................ 36

- آفتاب مي شود (ديوان فروغ فرخزاد) ............................................................ 37

- نامه اي از قائم مقام (منشآت قائم مقام فراهاني) ........................................... 40

- حكمتهايي از گلستان (گلستان سعدي) ......................................................... 41

- دام تمنا (ديوان اديب نيشابوري) .................................................................... 42

- دادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن (سياست‌نامه خواجه نظام الملك) ............. 43

- كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم تو را (ديوان فروغي بسطامي) ......................... 44

- حكايتي از بايزيد بسطامي (تذكرة الاولياء عطار) ............................................ 45

- باغ مهتاب (سيمين بهبهاني) .......................................................................... 45

- مهمان بي تكلف (جوامع الحكايات عوفي) ................................................... 47

- نبيني بر درخت اين جهار بار (ديوان ناصر خسرو) ....................................... 48

- در سخن ارباب طريقت (مرصاد العباد) ......................................................... 50

- ياد آر ز شمع مرده يادآر (ديوان علي اكبر دهخدا) ......................................... 51

- داستان سه انباز راهزن با يكديگر (مرزبان نامه) ............................................. 54

- شور شيرين (ديوان اديب نيشابوري) ............................................................. 55

- مرگ مردان (هوشنگ ابتهاج) ........................................................................ 56

- شناختن قدر نعمت خدا (سياست‌نامه) .......................................................... 57

- در حقوق صحبت (كيمياي سعادت) ............................................................. 58

- حق استاد (ديوان ايرج ميرزا) ......................................................................... 59

- چه مي كشم (ديوان شهريار) ......................................................................... 60

- داستان ماهيخوار پير (كليله و دمنه) ............................................................... 62

- مناظره كرم پيله و حلزون (ديوان پروين اعتصامي) ........................................ 64

- وطن (ديوان اديب الممالك فراهاني) ............................................................. 65

- داستان مرد باغبان با خسرو (مرزبان نامه) ...................................................... 67

- خوش به حال غنچه هاي نيمه باز (فريدون مشيري) ..................................... 68

- داستان سلطان محمود و اياز (چهار مقاله نظامي عروضي) ............................. 70

- نشاني (سهراب سپهري) ............................................................................... 72

- منا (سفرنامه ناصرخسرو) ............................................................................. 73

- آن عاشقان شرزه (دكتر شفيعي كدكني) ........................................................ 74

- داستان بلبل و مورچه (رسائل نثر سعدي) ..................................................... 75

- آي آدمها (نيما يوشيج) .................................................................................. 77

- گلرنگ شد در و دشت از اشكباري ما (ديوان فرخي يزدي) .......................... 79

- مهرباني بر حيوانات (سياست‌نامه) ................................................................ 81

- لغز شمع (ديوان منوچهري) .......................................................................... 82

- بوي جوي موليان (ديوان رودكي) .................................................................. 83

- شبنمي غرقه در دريا (ديوان عطار) ................................................................ 84

- چند رباعي از عطار (مختار نامه) ................................................................... 85

- عشق چيست (تذكرة الاولياء عطار) ............................................................... 86

- استغنا (ديوان صائب تبريزي) ........................................................................ 87

- اي خدا اين وصل راهجران مكن (غزليات شمس) ........................................ 88

- زمستان (اخوان ثالث) .................................................................................... 89

- نشان دوست (ديوان جامي) ........................................................................... 92

- شب (شاهنامه فردوسي) ................................................................................ 93

- چند رباعي از خيام (رباعيات خيام) .............................................................. 95

- دو بيتي هايي از اقبال (پيام مشرق اقبال لاهوري) .......................................... 96

- حلاج (در كوچه باغهاي نيشابور دكتر شفيعي كدكني) .............................. 97

- زاغ و باز (ديوان عنصري) ............................................................................. 99

- تك بيتيهاي صائب (ديوان صائب تبريزي) .................................................... 100

- حكايت فضل بن سهل (تاريخ بيهقي)............................................................ 101

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

11

گوگل امروز

177

آنلاین ها

8783

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: