میهن داکس با طعم جدید

به پاس قدردانی از تمامی بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی میهن داکس که باعث پیشرفت روز افزون ما و همچنین امیدی برای ادامه بودند بر آن شدیم که این بار محیط میهن داکس را دلنشین تر از گذشته برای کاربران آماده سازیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد لذا چنانچه مورد یا نکته نظری در ضمینه بروزرسانی اخیر میهن داکس دارید آن را از طریق بخش تماس با ما با ما در میان بگذارید
با تشکر - مدیریت میهن داکس دانلود تحقیق


تاریخ:  18 مهر 1394
تعداد صفحه:   70
قالب بندی : DOC
نویسنده:   koreshzadeh
قیمت:  5000 تومان


 سالها تصور ميشد كه هوش افراد[1]، موفقيت آنان را در زندگي تعيين مي كند، مدارس براي ثبت نام دانش آموزان در برنامه هاي مختلف و همچنين شركتها و كارفرما پايان براي انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده مي كردند. ولي در ده سال اخير، محققان دريافته اند كه هوش بهر، تنها شاخص موفقيت افراد نيست. اكنون هوش هيجاني[2]است كه بعنوان شاخص ديگر موفقيت افراد محسوب مي شود. (سموعي،1382).هوش هيجاني، نوع ديگر باهوش بودن است و شامل درك احساسات خود، براي تصميم گيري مناسب در زندگي است. هوش هيجاني توانايي كنترل حالتهاي اضطراب آور و كنترل واكنش هاست. اين به معني پر انگيزه و اميدوار بودن به كار و رسيدن به اهداف است. بطور كلي، هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است، و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد مي باشد. (گلمن،1999)[3].هم چنين هوش هيجاني، در موفقيت زندگي فردي و اجتماعي انسانها اهميت دارد. موفقيتهاي زندگي حرفه اي 20 درصد به بهره هوشي و 80 درصد به هوش هيجاني بستگي دارد.  

­فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه................................................................................................. 4

بيان مسأله........................................................................................... 5

اهميت و ضرورت تحقيق....................................................................... 6

اهداف پژوهش..................................................................................... 7

- هدف كلي....................................................................................... 7

- اهداف جزئي.................................................................................... 7

سؤالات پژوهش................................................................................... 7

فرضيه هاي پژوهش.............................................................................. 8

تعريف متغير.............................................................................................................. 8

- تعريف نظري.................................................................................... 8

- تعريف عملياتي..................................................................................................... 8

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه................................................................................................. 10

بخش اول: سوابق نظري......................................................................... 10

تاريخچه طرح هوش هيجاني................................................................... 10

تعاريف هوش هيجاني........................................................................... 13

خصايصي كه هوش عاطفي را مي سازند.................................................. 14

گستره هوش هيجاني............................................................................. 15

هوش هيجاني و توانايي شغلي................................................................ 15

هوش هيجاني و موفقيت زناشويي........................................................... 16

هوش هيجاني و اختلال هاي رواني.......................................................... 16

هوش هيجاني و حافظه............................................................................................ 17

هوش هيجاني و آينده.............................................................................................. 17

آموزش و پرورش و افزايش هوش هيجاني........................................................... 17

نقش مدرسه در پرورش هوش هيجاني................................................................... 19

هوش هيجاني از ديدگاه بار-اُن.............................................................................. 20

مشخصات هوش هيجاني بار- اُن........................................................................... 21

حيطه هاي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن............................................................ 22

نحوه نمره گذاري پرسشنامه..................................................................................... 23

معرفي سئوالات مربوط به هر مقياس...................................................................... 24

كليد نمره گذاري آزمون هيجان بهر بار-اُن........................................................... 25

ارزيابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن................................................................. 26

لزوم هنجاريابي پرسشنامه هوش عاطفي بار-اُن................................................... 26

بخش دوم: سوابق پژوهشي..................................................................................... 27

پژوهش هاي خارجي............................................................................................... 27

پژوهش هاي داخلي................................................................................................. 33

فصل سوم: روش شناختي تحقيق

مقدمه......................................................................................................................... 40

روش تحقيق.............................................................................................................. 40

جامعه تحقيق............................................................................................................. 40

نمونه تحقيق.............................................................................................................. 40

روش نمونه گيري..................................................................................................... 41

ابزار پژوهش............................................................................................................. 41

روش اجراي تحقيق.................................................................................................. 42

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................... 42

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه......................................................................................................................... 45

1- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل................................. 46

2- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل........................................... 46

3- محاسبه پايايي كل آزمون.................................................................................. 51

4- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني............................ 52

5- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني........... 53

6- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل.......................... 54

7- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس.................... 54

فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................... 55

نتيجه نهايي تحليل پرسشنامه................................................................................... 57

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه......................................................................................................................... 59

مروري بر تحقيق....................................................................................................... 59

بحث و نتيجه گيري.................................................................................................. 60

پيشنهادات تحقيق..................................................................................................... 61

- پيشنهاد به والدين................................................................................................. 61

- پيشنهاد به دانش آموزان....................................................................................... 62

- پيشنهاد به معلمان................................................................................................. 62

- پيشنهاد به مسئولين آموزش و پرورش............................................................... 62

- پيشنهاد براي تحقيقات آينده............................................................................... 63

محدوديت هاي تحقيق............................................................................................. 63

- محدوديت هاي تحت كنترل پژوهشگر.............................................................. 63

- محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر......................................................... 64

منابع و مآخذ............................................................................................................. 65

منابع فارسي.............................................................................................................. 65

منابع انگليسي........................................................................................................... 70

منابع اينترنتي............................................................................................................. 71

ضمائم........................................................................................................................ 72

معرفي نامه از دانشگاه..............................................................................................

معرفي نامه از آموزش و پرورش.............................................................................

نمونه اي از پرسشنامه...............................................................................................

نمونه اي از پاسخنامه...............................................................................................

جدول ها و نمودارهاي تحقيق................................................................................

- ماتريس همبستگي سئوالات آزمون با هم و با نمره كل....................................

- ماتريس همبستگي خرده مقياس ها قبل از تحليل..............................................

- محاسبه پايايي كل آزمون.....................................................................................

- تحليل پايايي دروني مقياس هاي پرسشنامه هوش هيجاني..............................

- شاخص هاي توصيفي خرده مقياس ها و ميانگين كل هوش هيجاني..............

- ماتريس همبستگي كل خرده مقياس ها با هم و با نمره كل.............................

- تحليل عوامل به روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس.......................

- خلاصه مطالعه سموعي 1382............................................................................

مقالات انگليسي........................................................................................................

فعالیت ها

پاره ای از گزارشات در مورد فعالیت های میهن داکس

13

گوگل امروز

210

آنلاین ها

4196

بازدید

452

کاربران

669

خریدها

43057

مقالات

اطلاعات تماس

ایران - بوشهر
میدان رفاه - خیابان دوم
کافی نت طورسینا
تلفن: 33447933-077
میهن داکس را محبوب کنید: